خدمات انرژی تانیر

@taniresco

تامین و نصب و راه اندازی نیروگاه های برق مقیاس کوچک با استفاده از ژنراتورهای گازسوز دائم کار و تولید همزمان برق و حرارت و برودت بدون مصرف آب سیستم cchp
مناسب مراکز تجاری و اداری و مجتمعهای مسکونی، از 500 کیلووات به بالا
سرمایه گذاری مطمئن با خرید تضمینی از سوی دولت

×