تجهیز آنلاین

@tajhizonline

تجهیز آنلاین، با استارت آپی جدید درعرصه کالاهای صنعت و ساختمان بر این شده با توجه به عدم شفافیت قیمتها،تخفیف و نبود اطلاعات کافی،فصلی نو را در این عرصه آغاز نماید.
مرجع ارسال پیش فاکتور آنلاین لوله و اتصالات و تجهیزات

×