سبلان تهویه برودت

@sabalantahviye

با تولید انواع کانال های گرد و چهارگوش و دریچه های تنظیم هوا
طراحی و تولید سیستم شوت زباله با قابلیت تفکیک زباله در مبدا و همچنین برای اولین بار در ایران شوت نخاله از جنس پلی اتیلن

×