menu

ثبت آگهی رایگان

استند با توزیع رایگان در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط صنعت ساختمان

با توجه به فعالیت‌هایی که توسط روابط عمومی بین پیام ساختمان به سازمان‌ها و نهادها انجام می‌گیرد، در حال حاضر بیش از 150 استند اختصاصی در نهادها و سازمان‌ها (معاونت اجرایی و پیمانکاران شهرداری، کانون انبوه‌سازان، نظام‌مهندسی و نظام کاردانی، انجمن پیمانکاران و ...) قرار گرفته که مطابق برنامه زمان‌بندی به‌صورت رایگان شارژ می‌شوند.

×