سابقه و نحوه حضور پیام‌ساختمان در کیوسک‌های مطبوعاتی سراسر کشور

پیام‌ساختمان با نظمی مثال‌زدنی هر هفته شنبه‌ها در کیوسک با بهای بسیار مناسب قابل تهیه است. این نظم و ترتیب سال‌ها حفظ‌شده است و یکی از اختصاصی‌ترین ویژگی‌های این نشریه به شمار می‌رود. همچنین باهدف اینکه نشریه در دسترس عموم قرار بگیرد و فراگیر باشد، بهای تک‌شماره نشریه، مناسب و بسیار کمتر از هزینه چاپ در نظر گرفته‌شده است.

×