اخبار ساختمان ، مطالب و مقالات ساختمانی

موانع اصلی تک نرخی شدن ارز

موانع اصلی تک نرخی شدن ارز

تورم بالا، نبود ارتباط بانکی گسترده با جهان، دور بودن از استاندارد های جهانی و نبود تعادل در اقتصاد کشور باعث شده که تک نرخی کردن نرخ ارز به شوخی شبیه باشد.

شرکت های لیزینگ مسکن در حد کاغذ
از سراب تا واقعیت:

شرکت های لیزینگ مسکن در حد کاغذ

دیرعامل هلدینگ مالی بانک مسکن گفت: بانک مرکزی اعلام کرده شرکت های لیزینگی وابسته به بانک ها نمی توانند وارد فعالیت لیزینگ مسکن شوند که سبب شده شرکت لیزینگ بانک مسکن در حد یک شرکت ثبت شده کاغذی باقی بماند

استقبال بانک مسکن از کاهش نرخ سود
اظهار نظر مدیرعامل بانک مسکن در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن :

استقبال بانک مسکن از کاهش نرخ سود

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بانک مسکن موافق کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن است و سایر بانک ها نیز به هیچ وجه در مقابل کاهش سود مقاومت نمی کنند، گفت: اگرشورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات را کاهش دهد به تبع آن نرخ سود مسکن نیز کاهش می یابد.

بانک مسکن باید منظم تر عمل می کرد
محمد هاشم بت شکن در واکنش به اظهارات رییس جمهور :

بانک مسکن باید منظم تر عمل می کرد

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به این که بانک مرکزی به دلیل اضافه برداشت خیلی از خدمات بین بانکی مانند ساتنا و پایا را قطع کرد، برداشت خود درباره اظهارات را رئیس جمهوری را بیان کرد.

. . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . .
×