اخبار ساختمان ، مطالب و مقالات ساختمانی

عایق رطوبتی بام منزل شما جزو اهالی ساختمان است

عایق رطوبتی بام منزل شما جزو اهالی ساختمان است

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان گفت: علیرغم اینکه در زمینه بتن پیشرفت های علمی بسیار خوبی داشته ایم اما نتوانسته ایم این دانش را به صنعت منتقل کنیم و در مقام عمل نتوانسته ایم توفیق چندانی کسب کنیم.

. . . . 1 2 3 4 5 6 . . . .
×