اخبار ساختمان ، مطالب و مقالات ساختمانی

برنامه های یک انبوه ساز کاندیدای ریاست جمهوری

برنامه های یک انبوه ساز کاندیدای ریاست جمهوری

اجرای طرح ضربتی مسکن و ازدواج، ارائه تسهیلات ارزان قیمت به انبوه سازان، دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای ساخت مسکن در داخل، اصلاح سازمان نظام مهندسی فعلی و تأسیس دو سازمان جدید و تفویض بسیاری از اختیارات دولت در بخش صنعت ساختمان به مردم از برنامه های یک انبوه ساز است که برای جایگاه ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرده است

. . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . . .
×