اخبار ساختمان ، مطالب و مقالات ساختمانی

نزاع شهرداری و نظام مهندسی به سود هیچ کس نیست

نزاع شهرداری و نظام مهندسی به سود هیچ کس نیست

ممکن است این ادعاهایی که مطرح شده صحت داشته باشد اما این امر دلیل بر درستی کار شهرداری نیست. به هرحال تشریفات اداری در همه دستگاه ها زمان بر است اما این امر دلیلی نمی شود که از مسیرهای دیگر و غیرقانونی برای دستیابی به هدف اقدام شود.

اول . . . . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . . . آخر
×