بزرگ ترین مشکل بی هویتی شهرها

عضو هیئت رئیسه مجلس بزرگ ترین مشکل بی هویتی شهرها را ناهماهنگی در اجرای قوانین موجود دانست و افزود: ما در قوانین نظام مهندسی مقرراتی برای حفظ معماری ایرانی اسلامی داریم اما تاکنون اثری از آن در معماری شهرها نمی بینیم. در حال حاضر فقط حرف های قشنگی در حوزه معماری بیان می شود اما تاکنون برای اجرایی شدن آن قدمی برداشته نشده است.

بزرگ-ترین-مشکل-بی-هویتی-شهرها
نماینده مردم تبریز در گفتگو با پیام ساختمان عنوان کرد: هویت مستقل شهرها؛حلقه مفقوده معماری دکتر محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه؛ داشتن هویت مستقل برای شهرها از حلقه های مفقوده معماری است ،گفت: در دوران قاجار و دوران بعد از آن نیز این بی هویتی به شهرهای ما بیشتر رخنه کرد . وی در مورد لزوم توجه به الگوی های ایرانی- اسلامی گفت: قبل از طراحی الگو برای معماری ایرانی اسلامی نیازمند هماهنگی بین دست اندرکاران حوزه شهرسازی هستیم . عضو هیئت رئیسه مجلس بزرگ ترین مشکل بی هویتی شهرها را ناهماهنگی در اجرای قوانین موجود دانست و افزود: ما در قوانین نظام مهندسی مقرراتی برای حفظ معماری ایرانی اسلامی داریم اما تاکنون اثری از آن در معماری شهرها نمی بینیم. در حال حاضر فقط حرف های قشنگی در حوزه معماری بیان می شود اما تاکنون برای اجرایی شدن آن قدمی برداشته نشده است. این نماینده مجلس نهم در پاسخ به این سؤال که شما به عنوان نماینده مردم چه الگوهایی برای معماری ایرانی اسلامی در نظر دارید، گفت: باید در طراحی تک تک الگوهای معماری رفاه مردم در نظر گرفته شود و این الگوها علاوه بر زیبایی ظاهری، مفهوم هویتی و ملی داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: برای داشتن یک کشور با هویت باید تمامی ارگان ها بدون غرض ورزی و بدون در نظر داشتن منافع حاصل از آن تلاش کنند.
انتهای خبر/پ
×