menu

ثبت آگهی رایگان

آموزش با بازار کار ارتباطی ندارد

آموزش-با-بازار-کار-ارتباطی-ندارد

در ایران نگاه ها متفاوت است . مدرسین قدیمی خواستار روش استاد و شاگردی هستند ولی آموزش عالی میل به سرعت بیشتر و فضای فیزیکی کمتر دارد لذا به سمت مکاتبه ای و مجازی پیش می رود . از طرفی تعدد مراکز آموزش عالی معماری در ایران بسیار مشکل ساز شده است .

دکتر محمدرضا عراقچیان استاد دانشکده معماری بوعلی سینای همدان در باره چالش های آموزش در معماری دانشگاه های ایران به خبرنگار پیام ساختمان گفت: معماری ازآن جهت که واجد ارزش های هنری و تعالی بخش است می تواند یک موضوع و اثر هنری به شمار آید و ازآن جهت که دارای ویژگی های فنی است مهندسی به حساب می آید. این دیدگاه در آموزش معماری می تواند مطرح باشد اما غلبه هر کدام از عوامل بالا در آموزش، خطرناک است. این استاد دانشگاه تاکید کرد: در بسیاری از دانشگاه های ما در ایران اکنون غلبه هنر بر تکنولوژی وجود دارد و این به معنی فلسفی کردن معماری و درگیر کردن آن با مکاتب و سبک های هنری است . ورود به این مقوله به همان اندازه خطرناک است که دوری از آن و ورود به مقوله تکنولوژی صرف می تواند خطرناک باشد . عراقچیان راهکار حل این مشکل را تجدیدنظر در سر فصل های درسی ذکر کرد و گفت: این سر فصل ها باید متعادل و به روز رسانی شود . مدرسین این دروس در دو شاخه اعم از هنری یا فنی باید اهلیت داشته باشند . بدین معنی که دل در گرو بیگانگان و هنرهای ایشان نداشته و سرزمینی و مکتبی فکر کنند و از فیلترهای خاصی عبور نمایند تا مراتب تخصص و تعهد ایشان هویدا شود. عراقچیان درباره تفاوت آموزش معماری در کشور ما با سایر کشورها گفت:آموزش معماری در جهان با توجه به نوع نگرش کشورها به معماری ، هنر و فلسفه متفاوت است. به عنوان مثال در آلمان معماری، فن و تکنولوژی است و در آمریکا یا فرانسه عمومیت آن هنر است . در بعضی کشورهای جهان معماری واجد روش آموزش استاد و شاگردی است که عملاً دانشجویان در کنار درس همچون دانشجویان رشته پزشکی به کارآموزی می پردازند .ضمن اینکه به اشتباه در بعضی کشورها به معماری همچون رشته علوم انسانی نگاه شده و آموزش آن از طریق مکاتبه ای یا مجازی است . وی تصریح کرد: در ایران نگاه ها متفاوت است . مدرسین قدیمی خواستار روش استاد و شاگردی هستند ولی آموزش عالی میل به سرعت بیشتر و فضای فیزیکی کمتر دارد .لذا به سمت مکاتبه ای و مجازی پیش می رود . از طرفی تعدد مراکز آموزش عالی معماری در ایران بسیار مشکل ساز شده و مراکز دولتی ، غیرانتفاعی، آزاد ، سماء ، پردیس ها و ... به آموزش کسانی می پردازند که دروس دوره آموزشی آنان مشکل دارد و فقط بعضی از مدرسین واجد تخصص لازم هستند . عراقچیان با اشاره به اینکه؛ در این دانشگاه ها گزینش دانشجو شیوه مناسبی ندارد ،گفت: رغبت به علم آموزی در دانشجویان کم است و نسبت جنسیتی مناسبی نیز برقرار نیست. همچنین آموزش با بازار کار ارتباطی ندارد و آموزش دیده ها بسیار پر ادعا هستند.در نتیجه می توان گفت ما در شرایط مناسبی نیستیم.

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×