بازدید امروز تا این لحظه 11916 بار

عوامل مزاحمت های ساختمان سازی

بهروز فروغی نیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت: سه عامل میتواند از جمله دلایلی باشد که باعث شده با وجود مقررات قانونی و لازم الاجرا همچنان شاهد وجود کارگاه های ساختمانی مزاحم در سطح شهرها و رعایت نکردن حقوق شهروندی در این خصوص باشیم که عبارتند از: 1– اطلاع و آگاهی نداشتن شهروندان از مقررات قانونی موجود که به طور قطع از طریق اطلاع رسانیهای لازم و مکرر توسط ارباب جراید بخصوص رسانه ملی میتوان این آگاهی را به شهروندان ارائه کرد تا در صورت مواجهه با چنین تخلف هایی که باعث سلب آسایش آنها میشود، به مراجع مربوطه قانونی مراجعه و با پیگیری جدی موضوع تا رفع کامل تخلفات صورت گرفته ضمن برخورداری از محیطی امن، به ایجاد فرهنگ نظارت مردمی در جامعه و حق طلبی نیز کمک شایان توجهی نمایند. 2 – اجرا نشدن صحیح قوانین و مقررات و نبود نظارت کامل بازرسان دستگاه های ذیربط باعث میشود این امکان و شرایط برای معترضان به حقوق مردم فراهم شده تا به منظور سودجویی یا راحت طلبی بیشتر، بیاعتنا به حقوق دیگران، اسباب تضییع حقوق سایرین را ایجاد کرده و دستیابی به منافع بیشتر را مقدم بر حفظ و احترام به حقوق شهروندان قرار دهند. 3 – ضعف برخوردهای قاطع قانونی با متخلفان از مقررات ملی ساختمان نیز یکی دیگر از عوامل مذکور است که اگر این چنین نبود، هیچ گاه طرح بحث مذکور، موضوعیت پیدا نمیکرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 186فهرست مطالب شماره 186
×