بازدید امروز تا این لحظه 10353 بار

معمار بهتر نیست این نقشه رها باشد

معمار بهتر نیست این نقشه رها باشد جای تنفس روی این دیوارها باشد از خشکی این حدفاصل ها کمی کم کن میخواهم اینجا یک کمی هم انحنا باشد یک پنجره اینجا و یک گلخانه هم آنجا اینها که گفتم میتواند جابه جا باشد سعی تو این باشد که دیوار حیاط ما پایین تر از آیینهی خورشیدها باشد عیبی ندارد، آن ستون را از وسط بردار تا دست ما در موقع تغییر، وا باشد اصلاً تمام تیغه ها را از میان بردار یعنی نمیخواهم کسی از ما جدا باشد سقف اتاق بچه را با ماه آذین کن میخواهم آنجا نردبان خواب ها باشد رنگی که میسازی، خمیرش را بده دریا تا روح اهل خانه در موج اش رها باشد گل های لادن را ببر بالاترین جاها صد بار گفتم جای گلدان ها کجا باشد رضا کرمی
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 183فهرست مطالب شماره 183
×