خراسان پیشرو در صدور شناسنامه فنی

محمدرضا اخوان عبدالهیان مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در حاشیه چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی در مورد وضعیت اجرای شناسنامه فنی در خراسان رضوی به خبرنگار پیام ساختمان گفت: از سه سال گذشته به طور جدی برای ساختمان های بالای 800 مترمربع که مهندس ناظر دارند ، شناسنامه فنی ملکی ساختمان صادر می شود و خراسان رضوی یکی از استان هایی است که در اجرای شناسنامه فنی با کسی شوخی ندارد .

خراسان-پیشرو-در-صدور-شناسنامه-فنی
محمدرضا اخوان عبدالهیان مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در حاشیه چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی در مورد وضعیت اجرای شناسنامه فنی در خراسان رضوی به خبرنگار پیام ساختمان گفت: از سه سال گذشته به طور جدی برای ساختمان های بالای 800 مترمربع که مهندس ناظر دارند ، شناسنامه فنی ملکی ساختمان صادر می شود و خراسان رضوی یکی از استان هایی است که در اجرای شناسنامه فنی با کسی شوخی ندارد . وی در جواب این سؤال که مردم فکر می کنند اخذ شناسنامه فنی باعث گران تر شدن مسکن می شود، گفت:بنده منکر این مسئله نیستم اما انتظار دارم که مردم بدانند شناسنامه فنی یک سند معتبر برای کارفرما و خریدار است و به نوعی ساختمان بدون آن معتبر نیست . اما برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در حال حاضر این شناسنامه برای ساختمان های بالای 800 متر در نظر گرفته می شود. مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه داد: مقبولیت شناسنامه نیازمند تلاش همه جانبه از سوی شهرداری و نظام مهندسی و تعامل یک اصل است.اخوان عبداللهیان با ذکر این مطلب که در قضیه ثبت و اخذ شناسنامه فنی تنها یک ناظر دخیل نیست، اضافه کرد: مقبولیت شناسنامه فنی و ملی ساختمان به وجود مجری و عوامل کارگاهی و اینکه تمامی عوامل نیز دارای مهارت های فنی باشند، بستگی دارد. وی با اشاره به ارتباط ارتقای کیفی ساختمان با ارائه شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: شناسنامه فنی ملکی ساختمان سندی است که در نقل و انتقادات ساختمان ارائه و همچنین مدرکی برای ارزیابی ساختمان از لحاظ کمی و کیفی خواهد بود. اخوان عبداللهیان در جواب این سؤال که آیا شناسنامه فنی در اسناد تک برگی ثبت می شود، گفت: این موضوع نیازمند تعامل با اداره ثبت است که مطمئناً در سرلوحه کارها قرار خواهد گرفت. اخوان عبداللهیان با اشاره به ضمانت های اجرایی شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: باید لزوم فرهنگ ساخت وساز و ضمانت های اجرایی کار و اخلاق حرفه ای بیشتر از هر زمان دیگری حس شود و همچنین با تغییر قوانین و مقررات، محتوای شناسنامه فنی نیز تغییر یابد. در حال حاضر چندین ارگان به موازات هم مسئولیت نظارت را دارند و هر ارگان خود را متولی نظارت می داند. مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در خصوص فراهم سازی بسترهای لازم برای اجرای کامل شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: چنانچه تمام ساز و کارها و بسترهای مرتبط با صنعت ساختمان فراهم شود، می توان صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را تضمین کننده کیفیت ساختمان دانست. اخوان عبداللهیان در پایان با اشاره به عمر مفید ساختمان، خاطرنشان کرد: با رعایت شاخص های مطرح شده حتی می توان عمر مفید ساختمان را تا 100 سال نیز افزایش داد و اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان، حافظ جان آدم ها در مقابل زلزله است.
انتهای خبر/پ
×