کمیسیون عمران جدی وارد زمین خواری نشده است

عباس فلاحی باباجان، عضو کمیسیون عمران در مورد زمین خواری به خبرنگار پیام ساختمان گفت : در طول تاریخ ایران همواره شاهد زمین خواری هایی بوده ایم که گاه توسط افراد ذی نفوذ و گاهی توسط سردمداران انجام می گرفت.

کمیسیون-عمران-جدی-وارد-زمین-خواری-نشده-است
عباس فلاحی باباجان، عضو کمیسیون عمران در مورد زمین خواری به خبرنگار پیام ساختمان گفت : در طول تاریخ ایران همواره شاهد زمین خواری هایی بوده ایم که گاه توسط افراد ذی نفوذ و گاهی توسط سردمداران انجام می گرفت. به عنوان مثال زمین خواری در دوران طاغوت بیشتر توسط فرمانداران و شخص شاه صورت می گرفت و شاه و اطرافیانش، فروش اراضی شمال کشور را منبع درآمدی برای خود قرار داده بودند . فلاحی اضافه کرد: اگرچه انقلاب اسلامی یکی از دشمنان اصلی فساد اقتصادی و زمین خواری است اما خبرهای رسیده از گوشه کنار شهرها و استان های کشور حاکی از آن است که مسئولین در این زمینه با قاطعیت رفتار نمی کنند و اگر هم رفتار می کنند این تحکم کافی نیست . وی در مورد ورود مجلس به قضیه زمین خواری گفت: متأسفانه کمیسیون عمران هیچ گاه به صورت جدی وارد مبحث زمین خواری نشده است. اگرچه این کار از وظایف کمیسیون عمران نیست اما این کمیسیون می تواند قوانین محکم برای مبارزه با این پدیده شوم تدوین نموده و در جلسات مجلس مطرح کنند زیرا به عقیده بنده تنها قوانین محکم می تواند جلوی زمین خواری را بگیرد . عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان این مطلب که همه ما در خصوص حفظ اراضی طبیعی که به نوعی بیت المال محسوب می شود، وظیفه داریم، افزود: قوانین ما در برخی موارد 60 سال عمر دارد که این خود می تواند مانع اجرای قانون باشد . نماینده مردم اهر در مجلس با اشاره به این مطلب که هیچ گاه ازمرحوم آیت الله مدرس به عنوان "اولین طراح طرح جامع برای تبیین قوانین مدون " یاد نشده است، خاطرنشان کرد: مدرس علاوه بر تحکم و قاطعیت اشراف کاملی به قوانین داشت و این علم همراه با قاطعیت نام وی را ماندگار کرد . فلاحی افزود: ما در مجلس و قوه قضائیه نیازمند افراد توانا و آشنای کامل به قوانین هستیم که بتوانند با معضلات جدی که خسارت عمده ای به نظام وارد می کنند، مقابله کنند. وی تلاش همه ارگان ها را در این امر خواستار شد و گفت: زمین خواری گناهی نابخشودنی است زیرا در آن حقی ناحق می شود .
انتهای خبر/پ
×