مشخصات معماری خوب

معماری خوب آن است که با جامعه، محیط، فرهنگ و زمان سازگار باشد.

مشخصات-معماری-خوب
دکتر محمدمهدی محمودی، استاد دانشگاه تهران در رابطه با مشخصات معماری خوب به خبرنگار پیام ساختمان می گوید: معماری خوب آن است که با جامعه، محیط، فرهنگ و زمان سازگار باشد. بنایی که این 4 مشخصه را باهر نوع کاربری داشته باشد ، معماری خوبی است. وی توضیح می دهد: منظور من از جامعه کسانی است که کاربران مستقیم یا غیرمستقیم بنا هستند. کاربران مستقیم کسانی هستند که از بنا استفاده می کنند. یعنی اگر مسکونی است در آن سکونت دارند، اداری که در آن کار می کنند یا ممکن است آموزشی باشد که در آن فضا آموزش می بینند.به نظر این استاد دانشگاه، کاربران غیرمستقیم افراد جامعه هستند که ساختمان را می بینند و فرم ساختمان باید برای شهروندان قابل قبول و زیبا و عملکرد و فرم آن باید برای کاربران مستقیم و غیرمستقیم مناسب باشد. محمودی، دومین عامل را محیط می داند و می گوید: بنایی که با محیط ، بستر ، اقلیم ، جغرافیا و آب وهوا هماهنگ باشد معماری خوب و ماندگاری است. مثلاً در شمال تهران ساختمان روی شیب و در جنوب تهران روی زمین صاف ساخته می شود. یا معماری همدان متناسب با مناطق سردسیر و در بندرعباس باید متناسب با هوای گرم و مرطوب باشد. وی سومین عامل را فرهنگ ذکر می کند و می گوید: معماری خوب آن است که با فرهنگ یعنی با هویت و مذهب و گذشته - که فرهنگ ما را شکل می دهد- سازگار باشد و اگر بتوان در یک معماری تأثیر آیین گذشتگان را دید، معماری خوبی است. این استاد دانشگاه معتقد است: چهارمین ویژگی که باید در معماری در نظر گرفته شود، موضوع زمان است. به اعتقاد وی معماری برای امروز ساخته می شود و باید تکنولوژی امروز، مبحث صرفه جویی در مصرف انرژِی، اقتصاد، و سرعت ساخت در آن دیده شود و مطابق با محیط زیست بوده و چه در زمان بهره برداری و چه در زمان ساخت، آلودگی کمتری ایجاد کند. محمودی تاکید می کند: اگر هر یک از این خصوصیات را برداریم دچار مشکل می شویم. یعنی اگر بنایی بسازیم که از نظر صرفه جویی در مصرف انرژِی و سرعت ساخت و تکنولوژِ ی خوب باشد اما هویت و فرهنگ ایرانی- اسلامی در آن رعایت نشود ضعف دارد، بنابراین چهار مشخصه حتماً باید در آن رعایت شود. محمودی معتقد است: معماری هایی که در زمان اجرا این 4 شاخصه را رعایت کرده اند در حال حاضر هم قابل قبول هستند. مثلاً ساختمان "تئاتر شهر تهران" از نظر تکنولوژی زمان خودش قابل درک بوده ، محیط و بستر آن در نظر گرفته شده و از نظر جامعه و نوع کاربری مستقیم که برای تئاتر در نظر گرفته شده و کاربری غیرمستقیم آن که معماری منظر است و همچنین زیبایی، تناسبات و شاخص بودن، قابل قبول است. از لحاظ فرهنگی نیز هویت معماری گذشته را دارد. پس معماری بسیار خوبی است که در زمان خودش حرف اول را می زده و تا به حال نیز پایدار مانده است.
انتهای خبر/پ
×