حواله مصالح برای پیمانکاران بافت فرسوده

گروه ساخت وساز: بافت فرسوده همواره به عنوان یک دغدغه برای مردم و مدیران شهری در زمان وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله مطرح بوده است. وسعت بافت فرسوده در شهری مانند تهران بسیار زیاد است و همین امر همکاری و تعامل دستگاه های مختلف را برای بهبود وضعیت میطلبد. اقداماتی از قبیل تخفیف در صدور پروانه و اعطای وام نوسازی و اسکان موقت از جمله اقداماتی بوده که به عنوان مشوق از سوی دولت و شهرداری تهران صورت گرفته است. سازمان نوسازی شهرداری تهران از دولت قبلی به دلیل عدم پایبندی به تعهداتش گله مند بود اما به نظر میرسد دولت جدید تعامل خوبی با شهرداری و سازمان نوسازی دارد. برای آگاهی از وضعیت نوسازی بافت فرسوده تهران و برنامه های سازمان نوسازی در سال 93 به سراغ علیرضا جعفری، رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران رفته ایم.پیام ساختمان: لطفاً آماری از نوسازی بافت فرسوده در طول دو سالی که به عنوان رئیس سازمان نوسازی شهرداری فعالیت میکنید، بیان بفرمایید؟تقریباً در هر سال میانگین 45 هزار واحد نوسازی شده است که در مقایسه با 3268 هکتار بافت فرسوده که شامل250 هزار پلاک میشود، حدود 35 درصد بافت فرسوده نوسازی شده اما آنچه حائز اهمیت است تجمیع پلاک های ریزدانه با رشد بسیار خوبی همراه بوده است. ما در بحث نوسازی توانسته ایم با استفاده از خدمات دفاتر نوسازی رویکرد اجتماعی را پررنگ کنیم و مشارکت شهروندان و سرمایه گذاران را شاهد هستیم به گونه ای که بالغ بر 1400 میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی را در 5/1 سال اخیر به بافت های فرسوده هدایت کرده ایم. پیام ساختمان: رویکرد سازمان نوسازی به بافت فرسوده در سال آینده چگونه خواهد بود؟در موضوع نوسازی بافت فرسوده دو نکته وجود دارد؛ نخست آنکه باید معابر بافت های فرسوده بازگشایی شوند و دوم اینکه ساختمان هایی که نوسازی میشوند باید از استحکام مطلوبی برخوردار باشند. در کلان شهر تهران حدود 3268 هکتار بافت فرسوده که حداقل شامل 250 هزار پلاک میشود، وجود دارد و این وسعت، مدیریت یکپارچه ای میطلبد. نکته ای که ما را برای سال آینده امیدوار میکند این است که بر خلاف سال گذشته که مسائل سیاسی هم افزاییها و مدیریت شهری را تحت تأثیر قرار داده بود، بتوانیم با هماهنگیهایی که بین دولت محترم و شهرداری وجود دارد، موضوعات را به نحو احسن دنبال کنیم. در مدتی که دولت مستقر شده جلسات بسیار خوبی با متولیان دولتی بافت فرسوده داشته ایم و مدل ها و الگو هایی آماده کرده ایم تا دستگاه های اثرگذار در بافت فرسوده با همکاری یکدیگر بتوانند در سال آینده رویکرد توسعهیافته را با شتاب بیشتری اجرا کنند. پیام ساختمان: برخی از ساختمان هایی که در محدوده بافت فرسوده نیستند و از آنها با عنوان بافت ناپایدار یاد میشود، چه سرنوشتی پیدا میکنند؟بافت های ناپایدار سه شرط بافت های فرسوده که شامل ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری را ندارند، و چنانچه فقط یکی از این شرط را داشته باشند، بافت ناپایدار نامیده میشوند. در هر صورت باید توجه کنیم که اگر به این بافت ها توجه نشود، در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه خسارات زیادی به بار میآورند. جلسات متعددی با کمیسیون های ماده پنج و معاونت معماری و شهرسازی را دنبال میکنیم تا بسته های تشویق هم برای آنها در نظر گرفته شود و مالکان هم انگیزه برای نوسازی پیدا کنند، در حال حاضر این بافت ها فقط یک طبقه تراکم تشویقی در صورت نوسازی دریافت میکنند.پیام ساختمان: سازمان نوسازی شهرداری نقشه مصوبی در مورد تفکیک بافت تاریخی از فرسوده دارد؟متولی بافت های تاریخی سازمان میراث فرهنگی است که نقشه های مصوبی قطعاً دارد. زمینه فعالیت ما بافت های فرسوده است اما با سازمان میراث فرهنگی تعامل داریم و بر اساس سیاست های حفظ میراث فرهنگی فعالیت میکنیم.پیام ساختمان: ظاهراً تعاملاتی هم با سازمان نظام مهندسی ساختمان در رابطه با نوسازی بافت فرسوده داشته اید، لطفاً دراین باره توضیح دهید. توافقاتی با نظام مهندسی داشتیم که فاز اول آن اجرا شد و منتج به شناسایی نقاط ضعف در ساخت و ساز ها گردید. مشکلات و آسیب هایی در این زمینه وجود دارد که حتماً باید تدابیر ویژه ای برای نظارت و کنترل مضاعف ساخت وساز ها با همکاری نظام مهندسی صورت بگیرد.پیام ساختمان: بافت فرسوده چه نقشی در طرح مسکن اجتماعی دولت میتواند ایفا کند؟برای اجرای این طرح در بافت فرسوده با مالکیت بخش خصوصی مواجه هستیم، به همین دلیل معتقدم با مدل مسکن اجتماعی نمیتوان طرح تولید مسکن را اجرایی کرد. بنابراین باید از یک مدل ترکیبی استفاده شود. مقوله بافت فرسوده در طرح مسکن اجتماعی یا مهر نمیتواند تعریف شود. طرحی که ما برای تأمین مسکن و نوسازی بافت فرسوده داریم، طرح تولید انبوه مسکن محلی نام دارد. در این طرح، خانه ای که ساخته میشود باید ارزان قیمت باشد، سریع ساخته شود، پایدار و صنعتی باشد، با هویت باشد، انبوه هم باشد. نقطه اشتراک مسکن اجتماعی و این طرح تولید انبوه مسکن محلی است که گره گشای حل بافت های فرسوده با هزینه های ساخت وساز پایین خواهد بود. این طرح توجیه اقتصادی و فنی برای ورود سرمایه گذار را هم دارد؛ بنابراین طرح ما تأمین مسکن است و ربطی به مسکن اجتماعی ندارد البته باعث رونق و تولید مسکن به شکل انبوه میشود.پیام ساختمان: وام نوسازی بافت های فرسوده به چه سمتی میرود؟وام ها در این طرح هدفمند است. شما اگر بخواهید به صورت ریالی وام را در اختیار مالکان و سازندگان قرار دهید، بهره وری ممکن است پایین باشد اما چنانچه این بهره وری در حوزه تولید مصالح باکیفیت و ارزان قیمت باشد،هم تولیدکننده انگیزه پیدا میکند و هم مصالح ارزان و باکیفیت تولید میشود و هم با حواله ای که مالک میگیرد از مصالح باکیفیت و ارزان برخوردار میشود. به جای اینکه ما پول نقد در اختیار مالک قرار دهیم که این پول نقد در چرخه های پیمانکاری و کارگزاری هزینه شود، در برگه حواله های تأمین مصالح مسکن باکیفیت و ارزان قیمت تأمین خواهد شد و مالک به جای اینکه 25 میلیون تومان تسهیلات نقدی بگیرد، با بهره وری ارزش افزوده اش حدود 30 میلیون تومان مصالح ساختمانی میگیرد. در این صورت دیگر این گونه نخواهد بود که یک پول نقد را در اختیار مالک قرار دهیم؛ شاید مدیریت سرمایه برای آن مالک به اندازه توانمندی دستگاه های حاکمیتی وجود نداشته باشد. پیام ساختمان: طرحتان را ارائه کرده اید؟قرار شده این طرح را با مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح کنیم و امیدواریم به یک جمع بندی برسیم. اینکه حالا تکالیف هر کدام از دستگاه های مرتبط با طرح به چه صورت میتواند باشد، بحثی است که ما در طرحی به عنوان الگوی مدیریت نوسازی بافت های فرسوده تهیه کرده ایم و مأموریت سازمان نوسازی در سال آینده خواهد بود تا رویکرد سازمان را از مداخله مستقیم در بافت، به سیاست گذاری و مدیریت نوسازی تغییر دهیم.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 178فهرست مطالب شماره 178
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×