menu

ثبت آگهی رایگان

فروشندگان مسکن نرم شدند

دنیای اقتصاد: فروشندگان مسکن نرم شدند؟خیر، هنوز زبرند!آفتاب یزد: سیاست های غلط گذشته مسکن را به رکود کشاندنفرمایید، مگر ما سیاست غلط هم داریم، آن هم در گذشته!ابرار: بهبود اوضاع مسکن با شروع سال جدیدحالا ما هیچی، شما خودتان از وعده دادن خسته نشدید؟!ایران: جوازهای غیرمجاز، بلای جان لواساناین جور بلایا که همه گیر شده اند!هفت صبح: افزایش نجومی قیمت مسکن دیگر تکرار نمیشودجان تو؟ تو بمیری؟ همشهری: تمرکززدایی، الگویی به اجرا درآمده در پایتختاین الگوهای به اجرا درآمده را فقط همشهری میبیند!ابرار اقتصادی:گزارش بانک مرکزی از افزایش 21 درصدی اجاره مسکن در پائیزافزایش ها را ننه جون بانک مرکزی هم میداند، چه نیازی به گزارش؟!دنیای اقتصاد: نقاط کم هزینه برای خرید مسکن کویر لوت، نوک قله دنا!جهان صنعت: اقامتگاه ها باید متناسب با معماری بومی باشنداین «باید» همه چیز را حل کرد، باید و تمام!دنیای اقتصاد: ضربه کاهشی به اجاره بهای مسکنشما که با این ضربات کشتید این اجاره بهای بیچاره را!شرق: جو بازار مسکن موافق خریدارانما متقاضیان بیپول مخالفیم!

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 178

فهرست مطالب شماره 178

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×