لامپ آزمایشگاهی

یک ایده نو برای روشن کردن خانه شیمیدان هایی که طاقت دوری از وسایل آزمایشگاهی را ندارند! لامپ های آزمایشگاهی از 3جزء بسیار ساده ساخته شده اند: یک حباب به شکل ظروف آزمایشگاهی، چوب پنبه ای از چوب درخت بلوط و یک رشته سیم آبیرنگ برای اتصال برق. این لامپ ها در سه نوع آویز، سقفی و رومیزی برندهی جایزهی BluePrint بهترین طراحی شده اند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 178فهرست مطالب شماره 178
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×