مبل بازیافتی

تولید بیرویه محصولات پلیمری باعث شده پروژه های مختلفی برای حل این معضل تعریف شود. این صندلی راحت از بازیافت بطریهای پلاستیکی (PET) و تبدیل آن ها به الیاف پلیمری ساخته شده است. مراحل بازیافت، قالب گیری و تهیه بدنه صندلی به سفارش شرکت DeVorm هلند دو سال زمان برده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 178فهرست مطالب شماره 178
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×