مبلمان شهری در خدمت زندگی

در فضای میان ساختمان ها و بناها، عناصر مکملی نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد، تجهیزاتی که همچون اثاث یک خانه ، امکان زندگی را در فضای محصور میان سنگ و بتن و شیشه فراهم آورد.«هدف طراحی شهری و مبلمان آن ایجاد محیطی خلاق و پرورنده برای مردمی است که در آن زندگی می کنند» چنین محیطی با گوناگونی بسیار، آزادی انتخاب به افراد میدهد و زمینه خلاقیت را فراهم میآورد.مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیاء، دستگاه ها، نمادها،خرده بناها، فضاها و عناصری گفته میشود که چون در شهر و خیابان، و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند، به این اصطلاح معروف شده اند.مبلمان شهری، 4 جریان مهم زندگی را در شهر تنظیم میکند: 1-حرکت (جابجایی/ رفت وآمد/ گردش)2- سکون (توقف/ مکث/استراحت/آرامش)3- تفریح (بازی/سرگرمی/ شوخی/ هیجاناضطراب(عجله/ سردرگمی/ تنش) 4- امروزه مشکل اصلی تهران بزرگ، در دو بعد حرکت شهری (سواره و پیاده) و مشکلات ادراک و رفتار در منظر شهری قابل بررسی است.بنابراین، وظیفه و مسئولیت خطیری برای برنامه ریزی، ساماندهی،آرام سازی و بهسازی فضا و تجهیزات شهری بر دوش مسئولین، مدیران، طراحان و هنرمندان است. ساختار برنامه ای که میتواند شهر را از هر دو بعد منظر شهری و حرکت در شهر ساماندهی نماید به دو بخش اصلی تقسیم بندی میشود:2- مبلمان و تجهیزات شهریشامل کلیه ملزومات و اثاثیه شهری که در محیط شهر قرارمی گیرند و بیش از یک صد عنوان تقسیم بندی میشود.تقسیم بندی عناصر مبلمان شهری را در کل میتوان در چهار گروه اصلی معرفی نمود:الف- مبلمان خیابانیب- مبلمان پارک و تجهیزات زمین بازی کودکانج- مبلمان ترافیکی (تابلوهای خیابانی و تجهیزات راهنمای ترافیک شهری)د- نهادهای اطلاع رسانی و تبلیغاتیاستفاده از تجهیزات و مبلمان مناسب تا حد زیادی اثر مثبتی بر روی شهروندان و استفاده کنندگان از محیط های شهری داشته باشد. به مردم این امکان را میدهد که در فرصت های لازم از نشستن و دیدن فضای شهری لذت برده و حتی ارتباط اجتماعی و کلامی با یکدیگر برقرار نمایند.در حقیقت، فراهم آوردن امکان بهره گیری رفاهی و زیباییشناختی از محیط زیست، به معنای ارج نهادن به زندگی و ارزش های تمدن است.شعار زیبای شهر ما خانه ما هنگامی عینیت مییابد که شهروند تأثیرات آن را در محیط مشاهده نماید که این امر بهبود وضعیت کیفی و کمی پروژه های انجام شده در سطح شهر و جلب مشارکت مردم درزمینه حفظ نگهداری و....اموال عمومی شهری صورت میپذیرد.اصول طراحی ایرانی:بایستی از نکات مهم و مثبت طراحی در آثار معماری، محوطه سازی، باغ آرایی، صنایع دستی و... بهره برد و آن را با روش های نوین ساخت وساز، و نیز مواد و نیازهای امروز مردم هماهنگ ساخت تا پاسخگوی نیازهای زندگی مدرن و هویت بخشی به محیط زیست شهری باشیم.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 178فهرست مطالب شماره 178
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×