انتقاد از ورود بانک ها به بخش مسکن

گروه ساخت وساز: نخستین نشست خبری اعضای شورای عالی معماری شهرسازی از جمله نمایندگان وزارت دفاع، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد مسکن، سازمان محیط زیست و قائم مقام سازمان میراث فرهنگی برگزار شد و هر کدام از اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی به بیان وظایف مربوطه نهاد متبوعشان پرداختند.به گزارش خبرنگار پیام ساختمان در ابتدای این مراسم پیروز حناچی، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با اشاره به برخی مصوبات اخیر شورای عالی شهرسازی افزود: موارد خاصی از جمله توجه به باغات در طرح شهر تهران، توجه به مناطق حفاظت شده طبیعی و منابع طبیعی در محدوده شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت.حناچی گفت: به شهرداری کرج تکلیف کرده ایم از صدور پروانه ساخت وساز در محوطه باغ مروارید مهرشهر جلوگیری کند.ماده 5 و 100 از مسیر خودشان خارج شدندمعاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سؤال خبرنگار پیام ساختمان مبنی بر اینکه چه تدابیری برای جلوگیری از تخلفات در کمیسیون ماده 100 و ماده 5 اندیشیده اید، گفت: کمیسیون ماده 5 وظیفه انعطاف بخشیدن و تصویب طرح های موضوعی را بر عهده دارد و حتی دیوان عدالت اداری در سال 73 کمیسیون های ماده پنج را برای ورود به تک پلاک ها منع کرده است. وظیفه ماده 100 موضوع قانون شهرداریها هم جلوگیری از تخلف نسبت به صدور پروانه است به این معنا که اگر کسی خلاف پروانه عمل کند، موضوع تخلف در این کمیسیون مورد بررسی قرار میگیرد. متأسفانه به دلیل اینکه در طول زمان نظارت هایی که باید بر این کمیسیون ها انجام میشد، کمرنگ گردید، از مسیر خودشان خارج و تبدیل به سرفصل هایی از درآمد شهرداریها شدند.وی افزود: شورای عالی معماری و شهرسازی برای رفع این مشکل اصلاح این رویه و همچنین تعریف منابع مالی پایدار برای شهرداریها با همکاری وزارت کشور را در دستور کار قرار داده و تاکنون دو جلسه در رابطه با این کمیسیون ها برگزار شده است.انتقاد از بانک هامعاون وزیر راه و شهرسازی گفت: متأسفانه مؤسسات اعتباری و بانک ها بخش عمده منابع خود را در بخش های مسکونی شهر به جریان میاندازند و منابعی که باید برای پشتوانه تولید و به گردش درآوردن چرخه صنعت باشد، مورد توجه قرار نمی گیرد. وی افزود: ما نمی گوئیم اعتباری به بخش ساختمان اختصاص نیابد بلکه این اعتبار باید به صورت متعادل و قابل دفاع در دستور کار قرار گیرد.حناچی در پاسخ به یکی از خبرنگاران در مورد ساخت ساختمان بانک مرکزی در تپه های عباس آباد گفت: فعلاً مصوبه اجرای این ساختمان در این مکان لغو شده است.مهلت یک ماهه به گود ایران زمیندبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص موضوع گودبرداری خیابان ایران زمین نیز اظهار داشت: با توجه به حجم عظیم گودبرداری و رها شدن آن به صورت خطرناک، باید به جای این حجم عظیم یک ساختمان متناسب با فضا در اطراف احداث شود این در حالی است که باید منتظر ارائه طرح شهرداری شویم. ضمن اینکه مقررشده شهرداری تا یک ماه دیگر تکلیف این گود را مشخص کند.طرح تفصیلی در حال بررسی استوی ادامه داد: آنچه در کمیسیون ماده 5 به عنوان تصویب کننده طرح تفصیلی شهر تهران صورت گرفت، به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسید و موضوع در کمیته فنی در دست بررسی است تا با بررسی عموم جهات آن بتواند تصمیمی جامع اتخاذ کند.معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به طرح های موجود در کشور در بخش مسکن و شهرسازی گفت: در حال حاضر 1130 شهر دارای طرح هایی همچون طرح تفصیلی و هادی هستند.بافت ها تاریخی را پیگیری میکنیمدر ادامه این جلسه، حجت، قائم مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به مسئولیت های شورای عالی شهرسازی به برنامه کیفیت زندگی مردم و تعریف آن در محدوده جغرافیایی اشاره کرد و گفت: این موضوعات در حال تصویب در شورای عالی شهرسازی است. برخی طرح های قبلی که در دولت قبل برنامه ریزیشده در حال بازنگری است و در بافت های تاریخی با جدیت پیگیری میشود.حجت با بیان اینکه شهرهای کشور دارای ظرفیت گردشگری هستند، گفت: برای حفاظت تاریخ و میراث فرهنگی این شهرها در شورای عالی شهرسازی تصمیم گیری میشود.اصول شهرسازی رعایت نشده استمتصدی، نماینده محیط زیست در شورای عالی شهرسازی نیز گفت: هدف این سازمان حرکت به سمت فعالیت ها در جهت رسیدن به توسعه پایدار است و این شورا در تلاش است حافظ حقوق شهروندان در بخش محیط زیست باشد و اجازه نمیدهد فعالیت های شهرسازی، کیفیت زندگی را کاهش دهد.وی با اشاره به دیگر فعالیت های این سازمان در شورای عالی شهرسازی اظهار کرد: علاوه بر اهداف ذکرشده جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفاظت کمی و کیفی از منابع طبیعی مورد توجه است.متصدی با بیان اینکه در سال های اخیر محیط زیست دچار تخریب و مشکلاتی شده است، گفت: اصول شهرسازی برای مناطق حفاظت شده به خوبی رعایت نشده و اگر تصمیماتی برای حفظ این اصول در شورا گرفته میشود به دنبال تصمیمات قبلی و اصلاح ساختاری تصمیمات گذشته است.هشت تن سرانه تولید گازکربنیکدر ادامه جلالی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی معماری و شهرسازی نیز با بیان اینکه یکی از مهم ترین مسائل امروز در کشور تغییر اقلیم، افزایش گازهای گلخانه ای و گرم شدن کره زمین است، گفت: در قرن حاضر محیط زیست دچار خسارات زیادی شده است به گونه ای که بر اساس آمار موجود 3.7 میلیون هکتار از جنگل های جهان کاسته شده است. وی افزود: مصرف انرژی در جهان 15 برابر و تولید گازکربنیک نیز 17 برابر شده و این در حالی است که سرانه گازکربنیک در کشور به هشت تن در سال رسیده است.به گفته جلالی برای ساماندهی ایستگاه های جوامع انسانی و امنیت تکنولوژی باید این شورا تصمیماتی اتخاذ کند.وی با بیان اینکه هر هکتار جنگل پنج تن اکسیژن در سال تولید کرده و میتواند به کاهش آلاینده ها کمک کند، به نیاز جوامع شهری و توجه به مناطق روستایی اشاره و تاکید کرد: باید به توسعه پایدار و متوازن شهری در جهت توسعه کشور و اهداف نظام توجه شود.پیگیر انتقال پادگان ها هستیمنماینده وزارت دفاع در شورای عالی شهرسازی نیز گفت: برنامه های شورای عالی شهرسازی و مصوبات آن در دستور کار این وزارتخانه و شوراست.حائری، تاکید کرد: به دنبال آن هستیم تا بهترین فضای سبز برای شهرها و نگهداری از این ذخیره زیست محیطی صورت گیرد به گونه ای که در برخی مراکز که مشمول قانون انتقال پادگان ها به شهرها هستند این فرصت مناسب پیگیری و اجرایی شود.طرح کالبد ملیمجیدی، نماینده وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی معماری و شهرسازی نیز گفت: این شورا هر چه درباره کاربرد شهری باشد را پیگیری میکند و باید برای کاربری شهرسازی تصمیم گیری شود.وی مهم ترین طرح در اختیار شورا را طرح کالبد ملی در سراسر کشور اعلام کرد و گفت: پس از تدوین این طرح ها به صورت مجموعه شهری تهیه و به شهرها ابلاغ میشود.مجیدی تاکید کرد: در حال حاضر طرح مجموع شهری تهران همراه با طرح های ناحیه ای و استانی تهیه شده و در کنار طرح جامع و طرح های هادی روستاها اجرایی میشود. نماینده وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مقررشده نیازهای شهری در همان منطقه با حفظ محیط زیست تأمین شود، گفت: نمیخواهیم ساختمان بلندمرتبه ای در کوچه های کوچک ساخته شوند. سیاست ما جلوگیری ازاین گونه تخلفات است که در جلسات اخیر شورا بررسی شده است.نگاه آمایشیدر ادامه محمدرضا شاملو ، نماینده بنیاد مسکن در شورای عالی شهرسازی گفت: توجه به حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی در طرح های توسعه عمران با نگاه آمایشی از وظایف این شوراست. وی افزود: در دوره جدید در شورای عالی معماری و شهرسازی توجه جدی به فعالیت های بنیاد و مناطق خاص و طرح های توسعه روستایی شده است.شاملو تاکید کرد: پرداختن به بهسازی و بافت های تاریخی و توجه به ارتقای کیفیت سکونت روستاییان در جلسات اخیر بحث و بررسی شد.توسعه فرهنگ تهرانکاراندیش، معاون توسعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده این وزارتخانه در شورای عالی شهرسازی نیز گفت: برای رسیدگی به فرهنگ و توجه به اقتصاد فرهنگ، کار با جدیت دنبال میشود.وی افزود: برای بازنگری برخی طرح ها برنامه هایی داریم که برای زندگی شهری نیازمند فرهنگ سازی در اقتصاد هستیم. فرهنگ توسعه زیربنای اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است که طی سال های اخیر دچار کم توجهی شده است بنابراین برای توسعه فرهنگ در شهر تهران برنامه هایی مد نظراست.کاراندیش با اشاره به مجموعه تالار تئاتر شهر که حدود 47 سال پیش ساخته شده است، گفت: تعداد این گونه مکان ها در شهر تهران کم است و سینماهای شهر در حال فرسودگی هستند. این سینماها درآمد اقتصادی ندارند و برای توسعه فرهنگ به درآمد فرهنگی و اقتصاد فرهنگی نیاز است تا اهل فرهنگ ذوق و سلیقه خود را در تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری نشان دهند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 176فهرست مطالب شماره 176
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×