گفته های حجت در شأن هویت ایران نیست

موزه ها و کاخ- موزه های ایران در هشت سال گذشته وضع اسفباری داشتند و دارند، اما حتی در بدترین شرایط نیز کار به فروش مرغ و جگر نکشید. حتی اگر این موضوع واقعیت هم داشته باشد چرا یک شخص در سطح قائم مقامی میراث فرهنگی سوژه ای به سایت ها ی خارجی مانند بی بی سی داده است.

گفته-های-حجت-در-شأن-هویت-ایران-نیست
موزه ها و کاخ- موزه های ایران در هشت سال گذشته وضع اسفباری داشتند و دارند، اما حتی در بدترین شرایط نیز کار به فروش مرغ و جگر نکشید. حتی اگر این موضوع واقعیت هم داشته باشد چرا یک شخص در سطح قائم مقامی میراث فرهنگی سوژه ای به سایت ها ی خارجی مانند بی بی سی داده است. سجاد عسگری ،دبیر کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران ، در باره صحبت های روز گذشته مهدی حجت، قائم مقام و معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در مراسم معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان تهران مبنی بر این که "در کاخ- موزه های ایران مرغ و جگر می فروشند" به خبرنگار پیام ساختمان گفت: مگر آقای حجت چند سال متوالی رئیس شورای بین المللی یادمان ها و محوطه های تاریخی (ایکوموس) نبوده اند پس چرا مجوز این گونه ناهنجاری هایی را داده اند؟ عسگری اضافه کرد: از این مورد می توان تصور کرد چون آقای حجت طی 20 سال گذشته هیچ ارتباطی با سازمان میراث فرهنگی نداشته و سرگرم امور دیگری بوده اند، اطلاع دست اول از اوضاع واحوال موزه ها ندارند و احیاناً برپایی کافه کوچکی در مجموعه نیاوران و یکی دو رستوران در مجموعه 110 هکتاری سعدآباد (که آن هم دو سال پیش تعطیل شد) نزد ایشان به مثابه جگرفروشی جلوه کرده است . دبیر کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران با بیان این مطلب که اگرچه برخی برنامه های اجراشده در کاخ - موزه ها طی هشت سال گذشته متناسب با شأن فرهنگی آن ها نبوده است،با ابراز نارحتی اضافه کرد: استفاده از فضای موزه ها برای اجرای برنامه های فاخر فرهنگی و هنری مورد حمایت و خواست هنرمندان، موزه داران و قشرهای فرهنگی جامعه است. در نتیجه به سادگی نمی توان موزه هایی را که در فاصله سال های 1376 تا 1384 دوره پرنشاطی از اجتماعی شدن و پیوند با جامعه هنری کشور را تجربه کرده اند، به "محفظه اشیاء نفیسه" فروکاست. ظاهراً چاره ای که برای عبور از این مانع بزرگ اندیشیده شده، لوث کردن موضوع و جمع کردن بساط برنامه های فرهنگی و هنری موزه ها به بهانه مقابله با جگرفروشی است. وی در نهایت افزود: نباید با عنوان مطالبی دم دستی هویت یک کشور را به چالش بکشانیم و بدانیم در آن طرف مرزها برای تکه تکه کردن هویت ایران نقشه کشیده اند.
انتهای خبر/پ
×