ببین تجریش مثل آذری شد

آهای همشهری جون حالت چطوره حال میزون امسالت چطوره پرنده تو قفس بالت چطوره توی این وضع، اقبالت چطوره بکن شکر خدا، خوش باش و راحت هوا آلوده شد جونت سلامت می بینی شهرمون پردود و دم شد می بینی کله هامون باز خم شد می بینی دم شبیه بازدم شد هوای پاک می بینی چه کم شد هوا آلوده شد جونت سلامت ریه چون روده شد جونت سلامت نگو آفتابمون بی مشتری شد نگو خورشیدمون خاکستری شد نگو بابای پیرم بستری شد ببین تجریش مثل آذری شدهمه هستند در حال فلاکتهوا آلوده شد جونت سلامتمی گن باید برن کم کم از این شهر همه نسل بنی آدم از این شهرشما اما بمون با استقامتهوا آلوده شد جونت سلامت
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 176فهرست مطالب شماره 176
×