بازدید امروز تا این لحظه 10551 بار

آقای آخوندی انجمن ها را دریابد

بخش خصوصی در تمام کشورهای توسعهیافته موتور محرکه اقتصاد است و دولت ها سعی میکنند حتیالامکان با سپردن زمام امور، از تصدیگری خودداری کنند. این اصل مهم و اساسی در کشور ما به دلایلی که از حوصله بحث خارج است، مغفول مانده و دولت جدید بارها در سخنرانیهای خود به عدم تصدیگری دولت و استفاده از بخش خصوصی اشاره کرده و اظهارات او حاکی از میزان اهمیت بخش خصوصی دارد. در این گزارش به سراغ انجمن های صنفی صنعت ساختمان رفته ایم تا میزان صحت وسقم اظهارات وزیر را از زبان آنان بشنویم. دولت لفاظی میکند اسفندیار سلطانی، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان در این رابطه به خبرنگار ما گفت: دولت یازدهم و در رأس آن جناب آقای روحانی در ابتدا با شعار حمایت از انجمن های صنفی روی کارآمد اما پس از مدت کوتاهی عدم توجه به انجمن ها و بخش خصوصی خودش را نشان داد. سؤال این است که چرا آقای روحانی در انتخاب وزیر راه و شهرسازی از انجمن های صنفی صنعت ساختمان نظرخواهی نکرد؟ البته خدا را شاکریم که آقای آخوندی وزیری متخصص هستند و سال های سال در صنعت ساختمان تجربه دارند. سلطانی با بیان اینکه مجلس محترم هم به هیچ عنوان از نظر بخش خصوصی و انجمن های صنفی استفاده نکرد و جا دارد از نمایندگان هم گله کنیم، اضافه کرد: وزیر راه و شهرسازی باید در ابتدای کار با تک تک انجمن ها به طور خصوصی جلسه ای برگزار میکرد و از آنها نظرخواهی میکرد اما متأسفانه گویا دولت جدید هم در حد شعار از انجمن ها و بخش خصوصی حمایت میکند و باید بازهم شاهد نقش کمرنگ بخش خصوصی در صنعت ساختمان باشیم، ما اعتقادداریم تا زمانی که در بدنه وزارت راه و شهرسازی قیم مآبی وجود دارد، آش همان آش است و کاسه همان کاسه. وی با بیان اینکه به بهانه مشکلات مسکن مهر انبوه سازان و انبوه سازی را نقره داغ کرده اند، گفت: مسکن اجتماعی همان مسکن مهر است و وزارت راه و شهرسازی فقط لفاظی میکند. دولت، قبل از اینکه مسکن اجتماعی را شروع کند باید کار مسکن مهر را به اتمام برساند. رأی اعتماد به پشتوانه اصناف علیاصغر کاردوست، رئیس انجمن شرکت های کنترل و بازرسی دراین باره به خبرنگار ما گفت: علیرغم حرف های قشنگی که زده شده، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است. آقای آخوندی در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند که تمام صنوف تخصصی صنعت ساختمان بنده را تأیید میکنند و در حقیقت به پشتوانه صنوف رأی اعتماد گرفته اند اما واقعاً اصناف در طول این مدت پنج ماه، چیزی ندیده اند. تئوریپردازی میکنند اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. وی ادامه داد: به نظر میرسد هنوز آقای آخوندی از کارهای روزمره خلاص نشده و چیز خاصی در رابطه با ارتقای کیفیت ساخت وساز ندیده ایم. وی تاکید کرد: در حال حاضر بیشتر کارایی انجمن شرکت های کنترل و بازرسی منحصر به همکاری با بیمه ها شده و بیمه ها برای صدور بیمه نامه تضمین کیفیت با شرکت های کنترل و بازرسی برای ارزیابی کیفی ساختمان ها همکاری میکنند؛ درحالیکه در صورت استفاده درست میتوانند نقش بسیار موثری در صنعت ساختمان ایفا کنند. دولت بیتوجهی میکند جعفر قرائتی ستوده، عضو انجمن شرکت های ساختمانی، تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با بیان اینکه در طول این مدت اقدام در خور توجهی انجام نشده است، گفت: ما در طول این مدت، درزمینه های مختلف چندین پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی ارائه داده ایم اما به نظر میرسد علاقه مندی چندانی به این همکاری، حداقل در بین معاونانی که ما موفق شده ایم با آنها جلسه ای برقرار کنیم، وجود ندارد و هنوز این تفکر که بخش خصوصی باید کارها را انجام دهد، وجود ندارد. وی ادامه داد: صنعت ساختمان در مجموع یک سوم تولید ناخالص ملی را در برمیگیرد. متأسفانه برنامه خوبی برای صنعتی شدن صنعت ساختمان تاکنون وجود نداشته و با وضعیتی که برای این صنعت پیش آمده باید وزارت راه و شهرسازی در سریع ترین زمان وارد عمل شود. طرح های مختلفی برای سروسامان دادن به مسکن مهر و پیمانکاران ارائه دادیم که متأسفانه اصلاً توجهی نمیکنند. وی اضافه کرد: مسکن اجتماعی تقریباً همان مسکن مهر است و تنها اسمش عوض شده است و همان مسیر گذشته را طی میکند. دولت باید عمده برنامه ریزی را بر روی مسکن استیجاری معطوف کند و اگر قرار است منابعی داده شود باید به مسکن استیجاری داده شود و کنترل قیمت را از آن شروع کنیم. در کل میتوانم بگویم این ریزدانه های بخش اقتصادی هستند که کل اقتصاد را میسازند و جهان این اصل را پذیرفته است. از آقای آخوندی گله مندیم مهدی مؤذن، رئیس سازمان نظام کاردانی کشور نیز با انتقاد از سیاست های وزارت راه و شهرسازی گفت: نظام کاردانی ساختمان در چهار سال گذشته بسیار در انزوا قرارگرفته و صرفاً نام ما از کانون به سازمان تبدیل شد و با صراحت میگویم که بخش عظیمی از مشکلات صنعت ساختمان ناشی از عدم به کارگیری کاردانان فنی ساختمان است. وی افزود: علت اینکه آقای نیکزاد 440 روز در شهرستان ها و کارگاه های ساختمانی بودند این بود که در دفتر کارشان بسیاری از تشکل ها از جمله سازمان نظام کاردانی را نپذیرفتند تا با خیال راحت تر به بقیه کارها بپردازند. وی در رابطه با عملکرد وزارت راه و شهرسازی جدید گفت: تا به حال اتفاق تازه ای را شاهد نبوده ایم و چند باری که از آقای آخوندی تقاضای ملاقات کرده ایم، علیرغم قبول شفاهی هنوز موفق به این ملاقات نشده ایم. از آنجایی که طی چهار سال اخیر نظام مهندسی به واسطه رئیس این سازمان مسئولیت دو وجهی در مجلس شورای اسلامی و نظام مهندسی دارد، حداکثر استفاده در جهت تضییع حقوق کاردان ها شد و لازم است وزارت راه و شهرسازی دخالت کند، اگرچه متأسفانه در جریان تغییراتی که در قانون نظام مهندسی اعمال شد وزارت راه و شهرسازی اظهار بیاطلاعی کرد. وی با بیان اینکه متأسفانه در چند ماه گذشته ما روی خوشی از وزارت راه و شهرسازی ندیده ایم، ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید به دنبال تشکل ها باشد تا از پتانسیل و ظرفیت های آنها استفاده کند. وزیر راه و شهرسازی در ابتدای کار جلسه ای با نظام مهندسی ساختمان داشت اما از سازمان نظام کاردانی دعوت به عمل نیامد، این همان اشتباهی است که در گذشته هم اتفاق افتاد و باعث شد که نظام مهندسی فکر کند که همه چیز به او ختم میشود. ما حق داریم از وزارت راه و شهرسازی گله کنیم. وی گفت: برخی از تشکل هایی که از نظر قانونی در درجه پایین تری نسبت به نظام کاردانی هستند، موفق به دیدار با وزیر راه و شهرسازی شده اند اما این فرصت تاکنون به ما داده نشده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 175فهرست مطالب شماره 175
×