همایش ایمنی در کارگاه های ساختمانی

با توجه به افزایش آمار حوادث ناگوار مربوط به گود برداری و فراگیر شدن این موضوع در سطح جامعه، اساتید دانشگاه های کشور و مهندسان متخصص در حوزه های ژئوتکنیک، گودبرداری و عمران به همراه کارشناسان در زمینه های تخصصی ایمنی در کارگاه های ساختمانی طی جلساتی با همکاری انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران تصمیم به برگزاری سلسله همایش های ایمنی در کارگاه های ساختمانی را گرفتند که اولین رویکرد آن ایمنی در گود برداری است

همایش-ایمنی-در-کارگاه-های-ساختمانی
با توجه به افزایش آمار حوادث ناگوار مربوط به گود برداری و فراگیر شدن این موضوع در سطح جامعه، اساتید دانشگاه های کشور و مهندسان متخصص در حوزه های ژئوتکنیک، گودبرداری و عمران به همراه کارشناسان در زمینه های تخصصی ایمنی در کارگاه های ساختمانی طی جلساتی با همکاری انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران تصمیم به برگزاری سلسله همایش های ایمنی در کارگاه های ساختمانی را گرفتند که اولین رویکرد آن ایمنی در گود برداری است. مقرر شد در تاریخ 27 تا 29 آذر در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی این همایش برگزار شود تا فرصتی مناسب جهت هم اندیشی صاحب نظران و مسئولان در صنعت ساختمان را فراهم کند. بنابراین دبیر این همایش دکتر منوچهر شیبانی اصل به همراه اعضای هیئت مدیرة انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران، کانون دادگستری و دیگر حامیان معنوی این همایش در سراسر کشور برنامه ای علمی و همه جانبه در سطح عالی مهندسی در کارگاه های همایش برنامه ریزی کردند. همچنین با توجه به حضور آقایان دکتر/ مهندس: 1. اصابتی، محمد (مدیر کل بازرسی وزارت کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی) 2. رهبر، ایرج (رییس انجمن انبوه سازان مسکن) 3. سروش، عباس (رییس انجمن ژئوتکنیک ایران) 4. شکرچی زاده، محمد (رییس مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی) 5. عالم زاده، علیرضا (بازرس انجمن ژئوتکنیک ایران) 6. غفرانی، سعید (رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران) 7. مؤذن، مهدی (رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان) 8. هوایی، غلامرضا (مدیر کل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی) در شورای سیاست گذاری همایش ایمنی در گودبرداری و با استفاده از نقطه نظرات این عزیزان، امید است گامی موثر در کاهش گودبرداری های غیر استاندارد در کشور برداشته شود تا روزی که گودبرداری حادثه نباشد. دبیر اجرایی این همایش مهندس شادمهر راستین و موسسه رسایش مجری آن می باشد.
انتهای خبر/پ
×