مناجات قبل ازصاحب خانه شدن

ای خدا ای صاحب لطف و نظر بر غم ما خانه بر دوشان نگر این تب املاک ، افزونی گرفت می شود هر ثانیه، بیمار تر وام ما یک قطره و دریاست ملک قیمت آپارتمان، صد کیسه زر لطف فرما تا شود ارزان و خوب قیمت مسکن چو دوران حجر تا که ما هم خانه ای صاحب شویم فارغ از این خانه بر دوشی دگر مناجات بعد از صاحب خانه شدن ای خدا این خانه را ارزان مکن صاحبان خانه را نالان مکن خوب دارد میرود بالا زمین سیر آن را امر بر پایان مکن فرصتی ده تا خودی گیریم ماپس خرید خانه را آسان مکن سوی مسکن لطف کن نقدینگی بی وفایی با زمین بازان مکن بخش مسکن را تورم ،لازم است پس تبش را چاره و درمان مکن
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 175فهرست مطالب شماره 175
×