بازدید امروز تا این لحظه 6600 بار

نخستین ساختمان با مصرف انرژی صفر در تهران

گروه تأسیسات: آیا در مورد ساختمان های مسکونی با مصرف انرژی صفر(زیرو انرژی) چیزی شنیده و یا دیده اید؟ ساختمان هایی که بدون وابستگی به شبکه های سراسری و تنها با اتکا به انرژیهای تجدید پذیر انرژی مورد نیاز خود را تأمین خواهند کرد. در کشورهای صنعتی که سال هاست صرفه جویی انرژی را در اولویت قرار داده اند، طی یک دهه اخیر توسعه و ساخت این گونه ساختمان ها رواج یافته است. در کشور ما هم با توجه شرایط خاص اقتصادی و سیاست های توسعه طلبانه، بهینه سازی انرژی در سال های اخیر بسیار اهمیت یافته و سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) به عنوان زیرمجموعه وزارت نیرو و متولی بهینه سازی انرژی در ساختمان های کشور، اقدامات خوبی در این خصوص انجام داده است و حالا رئیس گروه ساختمان این سازمان از احداث نخستین ساختمان با مصرف انرژی صفر در تهران، خبر میدهد. احمدرضا توکلی در گفتگو با پیام ساختمان گفت: ساختمان ها در کشور بالغ بر 50 درصد انرژی الکتریکی را مصرف میکنند و با در نظر گرفتن میزان مصرف انرژی حرارتی و گاز میتوان گفت؛ 40 درصد انرژی کشور در ساختمان ها مصرف میشود. بنابراین لازم است به سمت احداث ساختمان هایی با مصرف انرژی کم حرکت کنیم. در همین راستا سابا به عنوان متولی بخش بهینه سازی وزارت نیرو در کشور از اوایل سال 91 مطالعه و بررسی احداث ساختمان «زیرو انرژی» را در دستور کار قرار داده است. جزئیات اجرای طرح کوچکی با اشاره به اهمیت بهینه سازی در ساختمان ها و اینکه ساختمان به خودیخود ارزش افزوده ایجاد نمیکند و فقط مصرف کننده است، افزود: با توجه به اینکه اکثر کشورهای صنعتی، احداث ساختمان های «زیرو انرژی» را در اولویت قرار داده اند. ما هم میخواهیم از وابستگی ساختما ن های کشور به انرژیهای فسیلی و الکتریکی که از طریق شبکه های سراسری تأمین میشوند بکاهیم. توکلی با اشاره به اقدامات انجام شده در این خصوص تصریح کرد: در فاز اول که مربوط به مطالعه و بررسی طرح بود، راهکارهای احداث ساختمان زیرو انرژی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ساختمانی طراحی شد که مصرف انرژی در آن به حداقل رسیده و برای تأمین انرژی مورد نیاز این ساختمان از انرژیهای تجدید پذیر استفاده خواهد شد. ضمناً تمام راهکارهای بهینه سازی از جمله؛ عایق کاری دیوار و جداره ها، استفاده از سیستم های سرمایشی و گرمایشی و روشنایی با راندمان بالا،به کارگیری لامپ های ال.ای.دی در این ساختمان لحاظ شده است. رئیس گروه ساختمان سازمان بهره وری انرژی با اشاره به اینکه میتوان در ایران ساختمان «زیرو انرژی» ساخت، گفت: برای این منظور در کشور پنج منطقه آب و هوایی شناسایی شد که استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در این مناطق بررسی میشود و قرار است یک نمونه ساختمان «زیرو انرژی» در تهران ساخته شود. در این ساختمان نوع چیدمان استفاده از تجهیزات مناسب و چگونگی به کارگیری انرژیهای تجدید پذیر به نمایش گذاشته خواهد شد. در حال حاضر مطالعات اولیه انجام شده و نقشه های اجرایی و تفصیلی طرح در پایان سال 92 آماده خواهد شد، اگر اعتبار مورد نظر تأمین شود اولین ساختمان«زیرو انرژی» در تهران ساخته خواهد شد. طراحی و معماری بر اساس اقلیم وی تصریح کرد: ما برای اینکه ساختمان«زیرو انرژی» داشته باشیم در گام اول باید ساختمانی بسازیم که کم مصرف باشد؛یعنی ابتدا باید ساختمان را از نظر طراحی و معماری و شرایط اقلیمی بهینه کنیم. برای این منظور از انرژیهای تجدید پذیر شامل باد، خورشید و زمین گرمایی استفاده کنیم. ازآنجاکه ایران در بخش انرژی خورشیدی پتانسیل بالایی دارد ما بیشتر سهم انرژی ساختمان را از این طریق تأمین خواهیم کرد. طبیعی است که طراحی ساختمان با توجه به شرایط آب و هوایی کشور متفاوت خواهد بود. قدم دوم استفاده از تجهیزات بهینه و کم مصرف است. در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به این موضوعات اشاره شده و رعایت آن در ساخت وساز اجباری شده است. در این راستا درزبندیهای مناسب، بازیافت انرژی و بهینه سازی لوازم مصرف کننده انرژی بسیار حائز اهمیت است. سال شمار خودکفائی ساختمان توکلی اظهار داشت: هدف سابا آشنایی مردم با مقوله بهره وری انرژی و فرهنگ سازی در این زمینه است برای همین هم این طرح ابتدا به صورت پایلوت اجرا میشود. ازآنجاکه در حال حاضر هزینه انرژی در کشور در مقایسه با سایر هزینه ها چشمگیر نیست و هزینه احداث ساختمان«زیرو انرژی»در کشور بالاست بنابراین برای بخش خصوصی به صرفه نخواهد بود ولی اگر قرار باشد در سطح وسیع اجرایی شود، قطعاً از توانمندی بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد زیرا باگذشت زمان و با توجه به محدودیت منابع انرژی کشور مجبور خواهیم شد به این سمت حرکت کنیم. رئیس گروه ساختمان سازمان بهره وری انرژی ایران با اشاره به اینکه اروپا برنامه ریزی کرده تا سال 2030 اکثر ساختمان ها بهینه و «زیرو انرژی» باشند، گفت: در ایران پتانسیل خوبی برای این موضوع است اما نتوانستیم این مسئله را گسترش دهیم. اگر ساخت ساختمان های «زیرو انرژی» در سطح کشور اتفاق بیفتد پتانسیل خوبی در این زمینه به دست خواهیم آورد. در حال حاضر اکثر ساختمان ها انرژی خود را از شبکه سراسری میگیرند ولی برنامه به این شکل است که ابتدا ساختمان هایی را بسازیم که 50 درصد انرژی را از شبکه سراسری بگیرند و 50 درصد انرژی دیگر را خودشان تأمین کنند. بر اساس برنامه ریزی کشورهای صنعتی تا سال 2015 قرار است 25 درصد انرژی ساختمان ها از شبکه سراسری گرفته شود و 75 درصد را خود ساختمان ها تأمین کنند و در نهایت تا سال 2030 میزان وابستگی انرژی ساختمان به شبکه سراسری به صفر برسد. توزیع فراگیر تسهیلات بهینه سازی توکلی با تاکید بر اهمیت طراحی ساختمان بر اساس شرایط اقلیمی اظهار داشت: در حال حاضر ساختمان های متنوعی در کشور ساخته میشوند، بدون این که در هنگام طراحی اقلیم های مختلف آب و هوایی را در نظر بگیرند و متأسفانه نظارت دقیقی بر این موضوع صورت نمیگیرد. درحالیکه شهرداری، شرکت های توزیع و برق منطقه ای، سازمان نظام مهندسی کشور و سایر سازمان ها و ارگان هایی که درگیر ساخت وساز هستند باید به این مسئله توجه کنند. وی ادامه داد: در ایران به ساختمان های 20 ساله قدیمی گفته میشود درحالیکه در دنیا ساختمان های 100 ساله تقریباً نوساز و ساختمان های 300 ساله قدیمی محسوب میشوند. امیدواریم اول بخش دولتی و سپس بخش خصوصی به سمت احداث ساختمان های «زیرو انرژی» گام بردارند. رئیس گروه ساختمان سازمان بهره وری انرژی ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجموعه ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری، حدود 50 مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده اند، درحالیکه برخلاف بخش صنعت مولد نبوده و تنها مصرف کننده هستند. بنابراین ضرورت بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان بسیار حائز اهمیت است. در این رابطه سابا، کارخانه هایی که تجهیزات کم مصرف الکتریکی تولید کنند و همچنین صنایعی تولیدی که خواهان بهینه سازی هستند، را مورد حمایت معنوی و مادی قرار داده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 173فهرست مطالب شماره 173
×