بازدید امروز تا این لحظه 11528 بار

شکایت از شهرداری

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از وصول لایحه دفاعیه شهرداری تهران در خصوص شکایت چند تن از حقوقدانان درباره انتصاب مجدد محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران خبر داد. علیاکبر بختیاری افزود: در این پرونده دستور تبادل لایحه صادرشده و هم اکنون منتظر وصول لایحه دفاعیه شورای شهر هستیم تا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس لوایح واصل شده و شکایت صورت گرفته تصمیم نهایی را اتخاذ کند. این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری با بیان اینکه پرونده شکایت از انتصاب مجدد قالیباف در شهرداری تهران به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده، اضافه کرد: در شکایت دو وکیل دادگستری از انتصاب مجدد قالیباف در سمت شهردار تهران دو خواسته شامل صدور دستور موقت و رسیدگی به اصل موضوع مطرح بود. بختیاری گفت: شعبه رسیدگیکننده درخواست صدور دستور موقت را نپذیرفت و اصل پرونده به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اظهار داشت: بحث این است که شورای شهر تهران تصمیمی مبنی بر انتصاب قالیباف به عنوان شهردار تهران گرفته که اگر این تصمیم موافق و مطابق قانون باشد، شکایت مطرح شده در هیئت عمومی دیوان عدالت رد میشود ولی اگر این تصمیم مخالف و مغایر با قانون باشد، تصمیم شورای شهر تهران باطل میشود. بختیاری افزود: به محض وصول پاسخ شورای شهر، اقدامات اولیه انجام شده و رسیدگی به این پرونده در دستور رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار میگیرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 172فهرست مطالب شماره 172
×