بازدید امروز تا این لحظه 11742 بار

شورای شهر، شورای شهرداری است

گروه ساخت وساز: همایش معماری و نظام مهندسی فرصتی بود تا با احمد دنیا مالی عضو شورای شهر تهران، گفتگویی داشته باشیم. وی یکی از دو معمار عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون عمران این شوراست. در این همایش که شخصیت های دیگر عرصه معماری همچون پیروز حناچی نیز حضور داشتند دنیامالی طی سخنانی از لزوم مشارکت بیشتر معماران در عرصه تصمیم گیریهای شهری سخن گفت و افزود «ما در عرصه تصمیم گیری دخیل نبودیم اما پاسخگوی اغتشاشات بصری شهرمان هستیم.» جز مباحث مربوط به معماری که به آن اشاره شد با این عضو شورای شهر دیگر مباحث روز شورا را پیگیری کردیم: پیام ساختمان: آیا پس از جلساتی که با شهرداری تهران داشته اید جزئیات طرح شهردار در مورد تبدیل شهر تهران به حکومت محلی مشخص شده است؟ موضوع دولت محلی به سیاست های حکومتی بازمیگردد و طبعاً در محدوده تصمیم گیری شورای شهر نیست، از نظر قانونی هم به تصمیمات مجلس شورای اسلامی بازمیگردد. حکومت های محلی نیز رفتار تجربه شده ای است و نتیجه ای که دربر دارد افزایش مشارکت های مردمی در امر تصمیم گیری و حکومت است. در حال حاضر در مورد حکومت های محلی خلاء قانونی داریم ولی باید از تجربه های کشورهایی که در این بحث موفق بوده اند استفاده کنیم و الگوهای آنها را آزمایش و بومیسازی کنیم. پیام ساختمان: در شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی مطالعاتی صورت گرفته که این الگو را برای ایران بررسی کند؟ مطالعات زیادی در حوزه های دانشگاهی صورت گرفته و کتاب هایی هم در این رابطه نوشته شده است. مبحث دولت محلی نیز همانند شورای شهر است که قانون آن را داشتیم اما برای سال ها مسکوت ماند اما خوشبختانه الآن اجرایی شده و روزبه روز هم توانمندتر و کاربردیتر میشود. البته موضوع حکومت محلی کمی پیچیده تر است چرا که موضوع دولت و ساختار سیاسی پیش میآید. به هرحال اگر دولت بخواهد خودش را کوچک کند باید به این طرح ها بها دهد. باید به سمتی برویم که وزارتخانه های ما 200 تا 250 نفر بیشتر کارمند نداشته باشد نه مانند الآن که وزارتخانه های چند ده هزار نفری داریم. دولتمردان باید بپذیرند که در گروه های کوچک کارها را سامان دهند و مجموعه بالای هرم بیشتر نقش سیاست گذاری را داشته باشد، راهکار همین است که اداره امور شهر را در قالب حکومت های محلی به دست مردم بسپاریم. پیام ساختمان: آیا پس از گذشت چندین دوره از شورای شهر، این شورا اعتمادبه نفس تعیین سیاست های شهری را دارد؟ نه شورای شهر و نه شهرداری تهران قدرت پرداختن به امور زیربنایی شهر را ندارند؛ هنوز در همین شورا خلاء هایی داریم که نمیشود مدیریت یکپارچه داشته باشیم. بنابراین این اصطلاح که شورای شهر تهران در واقع شورای شهرداری تهران است به نظر من واقع بینانه است. زمانی میتوانیم بگوییم شورای شهر این توانمندی را دارد که دولت بپذیرد به جای تصدیگری، سیاست گذاری کند. اگر حکومت های محلی به وجود آید و حتی پلیس و قوه قضاییه که مسئولیت های امنیتی دارند در مقابل شورای شهر پاسخگو خواهند بود، اینها مکانیزم هایی است که دنیا به سمت آن رفته و آن را شبیه سازی و تجربه کرده و در طول سالیان از حالت خامی درآمده و چکش خورده است. الآن شرایط به سمت شفافیت میان مردم و حکومت رفته و ما هم باید به سمتی برویم که میان مردم و مسئولان دیوار شیشه ای برقرار باشد. تا وقتی این شیشه کدر است نمیتوانیم از شفافیت سخن بگوییم. اگر میخواهیم فساد و رشوه را کم کنیم باید همه امور را به سمتی ببریم که مردم حکومت را بدون هیچ پرده ای ببینند. حتی شهردار باید به صورت مستقیم توسط خود مردم انتخاب شود نه اینکه شورای شهر او را انتخاب کند.درست است که اعضای شورا منتخب مردم هستند اما اگر مردم خودشان شهردار را انتخاب کنند شهردار قدرت بیشتری میتواند داشته باشد. پیام ساختمان: آخرین گزارش ها از گود شهرک غرب چه بوده آیا مقصران آن مشخص شدند؟ ما عملیات ساخت وساز وسیعی در سطح شهر تهران داریم، بیشک این نه اولین گود است که در سطح شهر تهران دچار حادثه میشود و نه آخرین آن خواهد بود. به جز گودها که روی سطح زمین هستند و دیده میشوند ما تونل ها را داریم که اتفاقاً بیشتر اتفاقات در تونل ها میافتد و بیشترین تلفات را آنجا داریم، حال چه تونل هایی که برای امکانات زیربنایی حفر میشوند و چه تونل های مترو و چه لوله های آب و فاضلاب. در مورد گودها ما دو گود عمیق و نیمه عمیق داریم که اتفاقاً به دلیل توجهی که به گودهای عمیق میشود سوانح کمتری در آنجا داریم. البته باید شرایطی به وجود آوریم و ساختمان ها آن قدر ایمن باشند که دیگر ریزش آوار نداشته باشیم چرا که هم اکنون در سال 40 نفر به دلیل حوادث ناشی از گودبرداری جان خود را از دست میدهند. در مورد حادثه شهرک غرب آنچه مهم است و من به عنوان رئیس کمیسیون عمران آن را در گزارشی خدمت شورای شهر ارائه دادم اینکه قطعاً در آنجا سهل انگاری صورت گرفته و دقت لازم مبذول نشده است. محاسبات بسیار خوش بینانه بوده و پایداری و نگهداری انجام نگرفته است؛ اگر همین کاری که الآن دارند انجام میدهند قبل از حادثه انجام میگرفت قطعاً مشکلی ایجاد نمیشد. پیام ساختمان: چه تصمیمی در مورد پروژه گرفته شده؟ آیا پروانه ساخت لغو میشود؟ تصمیم گرفتیم پروانه را اصلاح کنیم و بیش از آن گودبرداری که صورت گرفته -که به نظر 32 متر پاشنه گود است- ساخت وساز صورت نگیرد و حتماً باید تا عمق 30 متری شمع هایی زده شود. در حال حاضر به دلیل ریزشی که صورت گرفت همه نگاه ها به شمال پروژه و خیابان گلستان است اما نگرانی اصلی ما جنوب پروژه و خیابان ایران زمین است که خانه های آنجا آسیب دیده اند و خیابان ایران زمین حرکت کرده است. در خیابان گلستان به دلیل اقداماتی که صورت گرفته حرکت ها الآن کنترل شده تر است. امیدواریم با همکاری شهرداری و نظام مهندسی شرایط باید به گونه ای تغییر کند که دیگر مشکلی نداشته باشیم. پیام ساختمان: خسارت های وارده به ساختمان ها چگونه جبران خواهد شد؟ مالک موظف است هر ساختمانی که به دلیل این گود آسیب دیده را بازسازی کند و هزینه های آن را بپردازد و اگر خسارات وارده شدید بود ساختمان را بخرد و آن را تخریب و نوسازی کند. پیام ساختمان: برآوردی از خسارات دارید؟ مجری طرح ادعا میکند 3 تا 4 ساختمان خسارت دیده اند؟ خسارات بیشتر از این است چون خود بنده حداقل از 7 ساختمان بازدید کرده ام که خسارات جدی دیده و برخلاف آنچه مالک ادعا میکرد ترک ها مویی نیست.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 172فهرست مطالب شماره 172
×