همایش ایمنی در گودبرداری

نخستین بخش از سلسله همایش های ایمنی در کارگاه های ساختمانی با عنوان " ایمنی در گودبرداری" روزهای 27، 28 و 29 آذرماه 1392 به مدت سه روز در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران، با همکاری انجمن مهندسان راه و ساختمان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزارمی گردد

همایش-ایمنی-در-گودبرداری
نخستین بخش از سلسله همایش های ایمنی در کارگاه های ساختمانی با عنوان " ایمنی در گودبرداری" روزهای 27، 28 و 29 آذرماه 1392 به مدت سه روز در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران، با همکاری انجمن مهندسان راه و ساختمان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزارمی گردد .از جمله اهداف این همایش،بررسی علل و عوامل مؤثر در حوادث ناشی از عملیات گودبرداری، شناسایی آثار مختلف حوادث گودبرداری و روش های کاهش آن، بررسی الزامات قانونی گودبرداری در ایران، انتقال تجارب و یافته های علمی، فنی، حرفه ای در زمینه گودبرداری ایمن، بررسی نقش آموزش و پژوهش در ایمن سازی گودبرداری، معرفی روش ها و فن آوری های نوین گودبرداری، ارائه تدابیر مقتضی برای جلوگیری از حوادث گودبرداری می باشد. از برنامه های اصلی و جانبی این همایش سخنرانی استادان، کارشناسان و صاحب نظران داخلی و خارجی،نمایشگاه تخصصی جانبی، برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی و مسابقه عکس از گودبرداری ها است . اعضای کمیته علمی این همایش ؛ آقایان شاهرخ ابراهیمی قاجار، دکتر محسن تهرانی زاده، دکتر محمود حسینی،سروش عباسی ،منوچهر شیبانی اصل ،علیرضا عالم زاده ،بهروز گتمری ،سیاوش لیتگویی ،رضا مکنون می باشند . همچنین دکتر محسن تهرانی زاده، به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری ،دکتر منوچهر شیبانی اصل،دبیر همایش و آقایان دکتر محمود حسینی، مهندس محمد اکبری،مهندس رضا همدانخواه،مهندس کمال عرفانی،مهندس سعید امدادی، مهندس میر اسدالله خلیفه زاده ، مهندس محسن فخرایی راد، دکتر رضا مکنون ، مهندس مجتبی صادقی اشکوری، مهندس عطاءالله حسنی، شاهرخ ابراهیمی قاجار ، اعضای شورای سیاست گذاری همایش هستند . این همایش به همت مؤسسه رسایش برگزار خواهد شد.
انتهای خبر/پ
×