بازدید امروز تا این لحظه 7782 بار

بساز و بفروش از نگاه بساز بفروش

گروه ساخت وساز: طبق معمول حجم انبوه مصالح ساختمان سازی بخش اعظم فضای کوچه را اشغال کرده بود و خودروها به سختی میتوانستند عبور کنند. داخل ساختمان که شدیم چند کارگر افغان مشغول سیمان کاری دیوار بودند. به رسم عادت سراغ مالک ساختمان را گرفتیم که یکی از آنها بلافاصله طبقه بالا را به ما نشان داد. بالا رفتیم و پس از عبور از چندین دیوار تو در تو به مالک، سازنده، فروشنده یا بهتر بگوییم بساز و بفروش رسیدیم و پس از معرفی نشریه پیام ساختمان متوجه شدیم که ایشان از خوانندگان نشریه هستند و اتفاقاً معتقد بود که پیام ساختمان از حذف بساز و بفروش ها از چرخه ساخت وساز استقبال میکند و او از این کار پیام ساختمان دلخور بود.

زمانی که بحث در مورد بساز و بفروش ها در گرفت، همین موضوع سرآغاز موضوع گزارش ما شد. سیاه و سفید نبینید وقتی از میزان تخصص بساز و بفروش ها در ساختمان سازی پرسیدیم، پاسخ داد: به طور کلی اشکال ما ایرانیها این است که بیشتر اتفاقات را سیاه و سفید میبینیم، یعنی اگر میخواهیم بساز و بفروش ها را نقد کنیم، هیچ وقت نمیگوییم فلان کارشان بد و فلان کارشان خوب است یا اصلاً تفکیک نمیکنیم که برخی بساز و بفروش ها بهتر از برخی دیگر هستند.

حرف حق بساز و بفروش

وی اضافه کرد: گفته میشود بساز و بفروش ها از تخصص لازم برخوردار نیستند و باید پروانه کار داشته باشند. واقعاً مهندسی که سه سال است از دانشگاه فارغ التحصیل شده چقدر از مقوله ساختمان سازی سر درمیآورد و آیا واقعاً بیشتر از بساز و بفروشی که 40 سال عمرش را در این راه صرف کرده دانش و اطلاعات دارد؟ دو فرزند من در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شده اند و با کمال تأسف باید بگویم اطلاعات بسیار کمی از زیر و بم ساختمان سازی دارند و فقط به صورت تئوری یاد گرفته اند. حال تصور کنید که این دانشجو ها دارای پروانه صلاحیت باشند. مشکل ما فقدان تعهد است وی ادامه داد: بحث مهم دیگر این است که کیفیت پایین ساختمان های ما به دلیل فقدان تخصص نیست بلکه به دلیل فقدان تعهد است. در بیش از 90 درصد عیوب ساختمان، سازنده به اشتباه خود واقف است اما به دلیل اینکه نمیخواهد وقت و هزینه کافی صرف کند، ساختمان با مشکلات عدیده ای مواجه میشود.

ساختمان سازی در کشور ما آن قدر پا گرفته که بسیاری از مردم اطلاعات جامعی از این صنعت دارند و در بسیاری مواقع بنّای ساختمان خود میشوند. بنابراین اطلاعات کافی در مورد اجرای صحیح وجود دارد اما سازنده به عمد کارش را انجام نمیدهد. طعنه به مهندسان ناظر وی خاطرنشان کرد: مهندسان ناظر، پروانه نظارت کار دارند اما نظارتی بر ساختمان سازی صورت نمیگیرد و در هنگام گودبرداریها حوادث ناگواری اتفاق میافتد. بساز و بفروش ها هم همین وضعیت را دارند و تقریباً همه آنها بر کیفیت کاری که انجام میدهند، مطلع هستند اما به هر دلیل از انجام کار مطلوب و استاندارد سرباز میزنند. بنابراین در درجه اول باید بین بساز و بفروش ها تفاوت قائل شد و چنانچه لازم است مجریان پروانه اشتغال به کار داشته باشند، شرایطی به وجود بیاید که بساز و بفروش های توانا هم در صورت نشان دادن تواناییهایشان بتوانند این گواهی را برای ادامه کار اخذ نمایند، در غیر این صورت بخش عظیمی از نیروی پیمانکاری و اجرایی کشور که دارای کوله باری از تجربه هستند را از دست میدهیم.

بساز و بفروش ها تابع سیاست دولت

وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار پیام ساختمان مبنی بر اینکه گفته میشود بساز و بفروش ها سود معقولی از ساختمان سازی به دست نمیآورند، گفت: صنعت ساختمان ما صنعت افسارگسیخته ای است و شاید از این حیث در بین صنایع دیگر مقام اول را دارا باشد. شما اگر به تمام بخش های صنعت ساختمان سازی ما دقت کنید، از بخش طراحی تا نظارت و اجرا که بساز و بفروش ها در آن فعالیت میکنند افراد به دنبال سود هرچه بیشتر هستند و تجربه نشان داده است که هر جا سود چندانی وجود نداشته باشد ،کار به درستی از طرف شخص متصدی و مسئول صورت نمیگیرد. همان گونه که بسیاری از مهندسان ناظر به امضاء فروشی رو میآورند. بنابراین این موضوع فقط منحصر به بساز و بفروش ها نیست. باید تدابیر درست و اصولی برای صنعت ساختمان اندیشیده شود اگر نه که انسان همواره طالب سود و ثروت بیشتر است. بنابراین زمانی باید از بساز و بفروش ها انتظار سودجوییِ کمتر داشت که سایر بخش های صنعت ساختمان وضعیت خوبی داشته باشند. فراموش نکنید که عملکرد بساز و بفروش ها هم تابع سیاست های درست یا غلط دولت هاست. ضمن اینکه تمام بساز و بفروش ها را نباید به یک چشم دید.

با چنگ و دندان از سقوط قیمت ها جلوگیری میکنند

بعد از حرف های تقریباً معقول بساز و بفروش در مورد وضعیت بساز و بفروشی از او در مورد آینده قیمت مصالح ساختمانی پرسیدیم که پاسخ داد: هم در زمینه قیمت مصالح ساختمانی و هم در زمینه بازار خرید و فروش املاک نباید امیدوار به تغییر محسوس بازار بود. اگر هم قیمت ها در حال پایین آمدن است ،مقطعی است و ظرف مدت کوتاهی به یک ثبات میرسد و از این پس قیمت مصالح و بازار مسکن شیب ملایمی خواهد داشت. ضمن اینکه هیچ بازاری به حال خودش رها نمیشود و همواره در تمام بازارها کسانی هستند که با چنگ و دندان از سقوط قیمت ها جلوگیری میکنند.

جلوی کارگران افغان گرفته شود

وی در مورد به کارگیری کارگران افغان در ساختمان هم گفت: کسی نباید به بنده ایراد بگیرد که چرا از کارگر افغان در ساختمان بهره میبرم چون وقتی مرزهای کشور ما تا این اندازه به روی افغان ها باز باشد، وارد کشور میشوند و به طور قطع این سیل عظیم جمعیت برای ادامه حیات باید به کار مشغول باشند. در غیر این صورت مجبورند برای تأمین نیازهای اولیه دست به هر کاری بزنند و زمینه بزه کاری فراهم شود. بنابراین باید از سرچشمه جلوی این کار گرفته شود. ضمن اینکه منکر کارآمد بودن نیروهای افغان و عدم نیاز آنها به بیمه نیستم.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 170فهرست مطالب شماره 170
×