مردم در ساخت و ساز ها دیده شوند

عضو کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: لازم است که مردم در ساخت و سازها دیده شوند، چرا که توسعه پایدار جز در سایه رابطه متقابل با مردم حاصل نمی شود.

مردم-در-ساخت-و-ساز-ها-دیده-شوند
عضو کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: صنعت ساختمان ما نیازمند یک کار روانشناسانه برای ارزیابی نحوه ساخت و ساز شهری است؛ لازم است که مردم در ساخت و سازها دیده شوند، چرا که توسعه پایدار جز در سایه رابطه متقابل با مردم حاصل نمی شود. طلایی در همایش «حماسه سازان صنعت ساخت و ساز و عمران ملی» با بیان این مطلب، افزود: از تمامی دوستان بخش خصوصی دعوت می کنم با توجه به امتیازها و تمهیداتی که در شورای اسلامی شهر تهران برای نوسازی بافت فرسوده وجود دارد، در این امر مهم و سودآور سرمایه گذاری و مشارکت کنند چرا که این کار نوعی جهاد است. وی اضافه کرد: امیدوارم کسانی که در ساخت و ساز بافت فرسوده وارد می شوند، محله محوری را به عنوان یک اصل مورد توجه قرار دهندو اجازه ندهند تا فقط آپارتمان بدون هویت ساخته شود. ساخت و ساز صرفا انباشته کردن مردم روی سر همدیگر نیست بلکه باید زندگی یک پیوست اجتماعی و بین ساخت و ساز و مردم باشد.
انتهای خبر/پ
×