دولت به معماری بی توجه است

مهندس مجید غمامی مهندس معمار بابیان این مطلب که شهرهای ما وضع خوبی ندارند و روز به روز نیز این وضعیت با ساختن بناهای ناهموار مختلف وخیم تر می شود

دولت-به-معماری-بی-توجه-است
مهندس مجید غمامی مهندس معمار بابیان این مطلب که شهرهای ما وضع خوبی ندارند و روز به روز نیز این وضعیت با ساختن بناهای ناهموار مختلف وخیم تر می شود اضافه کرد: ذکر مشکلات موجود در شهرهای بزرگ ما چون تهران نیازمند فهرست بلند بالایی است اما آن چیز که برای مردم و معماران اهمیت دارد زشتی بی اندازه شهر تهران است.غمامی الگوی تاثیر گذار در شکل و نوع معماری در شهرهای ایران را ناشی ازغرب دانست و تاکید کرد: ما شهرها و بناهای خود را براساس شکل معماری در غرب بنا می کنیم بدون اینکه توجه کنیم کشورهای غربی در دوره تثبیت هستند و ما در دوران تحول و التهاب! برای تغییر در شکل شهرها و بهبود وضعیت وخیم موجود در شهرهای ایران باید در قدم نخست معماران ما سر خود را از لاکشان بیرون آورند و به مسائل مختلف موجود در شهر واکنشهای دغدغه مند نشان دهند.وی ادامه روند موجود را باعث نابودی شهر دانست و گفت: دولت نسبت به این قضییه بی توجه است و مردم و شهرداری با مسائل موجود کنار آمدند و هر کدام بهره خود را می برند در چنین شرایطی جامعه ی حرفه ای باید به طرح مسائل و مشکلات موجود و ارائه راه حل بپردازد.
انتهای خبر/پ
×