ایست محکم به معماری غیر اسلامی

محتوای آثار معماری کشور های اسلامی با معماری اسلامی یا آنچه که قبلاً در مورد معماری قدیم آمده است، فرق دارد. اگر معماری اثری را ارائه دهد که در آن ایده های غیر اسلامی خود یا دیگران را به کار گرفته باشد،دیگر آن اثر معماری، معماری اسلامی نیست

ایست-محکم-به-معماری-غیر-اسلامی
محتوای آثار معماری کشور های اسلامی با معماری اسلامی یا آنچه که قبلاً در مورد معماری قدیم آمده است، فرق دارد. اگر معماری اثری را ارائه دهد که در آن ایده های غیر اسلامی خود یا دیگران را به کار گرفته باشد،دیگر آن اثر معماری، معماری اسلامی نیست؛ بلکه معماری ای است با ایده های متفاوت یا حتی معماری من درآوردی. پس چگونه می توان اثری را با معماری اسلامی به وجود آورد یا چگونه می توان آن را که کمتر اسلامی است، بیشتر اسلامی نمود؟ فراموش نشود وقتی صحبت از کلمه اسلامی به میان می آید، در مقابل آن، کلمه غیر اسلامی هم وجود دارد. لذا این سؤال مطرح می شود: معماری اسلامی چیست؟ چه چیزی باعث اسلامی شدن یک اثر معماری می شود؟برای پیگیری فاکتور های اساسی در معماری اسلامی و شهر اسلامی به سراغ اساتید دانشگاه رفتیم : شهر اسلامی با آموزه های اسلام قرابت دارد دکتر محمدرضا پور جعفر، عضو گروه معماری و هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس در جواب این سؤال که شهر اسلامی چه ویژگی هایی دارد؟گفت: شهر اسلامی شهری است که با اندوخته های فرهنگی پیشین جامعه و آموزه های اسلام قرابت نزدیکی دارد و بر حسب نیاز و قرابت های خودش و دانشی که از اسلام داشته درست می شود .وی افزود: اگر بخواهیم تعریف درستی ارائه دهیم شهر اسلامی شهری است که ما می خواهیم و سعی می کنیم آن را داشته باشیم، حالا هر کسی با برداشت خودش از اسلام آن شهر را می بیند. من خودم یک شهر آرمانی و اسلامی را مطرح کردم که در اصل بهشت گونه است و تا وقتی که به معرفت اسلامی نرسیم نمی توانیم این شهر را داشته باشیم. یعنی در اصل باید به آن معرفت اسلامی برسیم تا بتوانیم شهر بهشتی داشته باشیم، ولی وظیفه ما در راستای حرکت به سمت ایجاد اینگونه فضای بهشت گونه است ... متن کامل این مطلب را در شماره 172 بخوانید
انتهای خبر/پ
×