تاریخچه دیوارهای برشی فولادی

در سه دهه اخیر استفاده از دیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم باربر جانبی در ساختمان مورد توجه پژوهشگران و طراحان قرار گرفته است. این پدیده نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش است، در ساخت ساختمان های جدید و بعضاً تقویت ساختمان های موجود، به خصوص در کشورهای با لرزه خیزی بالا همچون آمریکا و ژاپن به کار گرفته شده است. کاربرد در نقاط مختلف دنیا دیوارهای برشی فولادی در تعداد بسیاری از ساختمان ها در ایالات متحده، کانادا، مکزیک و ژاپن در طیف وسیعی از انواع ساختمان ها از خانه های مسکونی تک خانوار تا ساختمان های بلندمرتبه استفاده شده است. علاوه بر ساختمان های جدید، ورق های فولادی جان برای مقاوم سازی ساختمان های موجود دارای قاب که سختی و مقاومت بیشتری نیاز دارند، به کار رفته است. دیوارهای برشی فولادی هرجا عملکرد ساختمان اجازۀ استفاده از دیوارهای با طول متوسط را بدهد، به کار میروند. ساختمان های میان مرتبه و بلندمرتبه با پلان های تکراری و هستۀ ساختمانی پیوسته، به ویژه برای دیوارهای برشی فولادی مناسب میباشند. کاربرد در کانادا از اوایل دهۀ 1980، دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده در کانادا ساخته شدند، چون تمرکز محققین کانادائی بر روی این نوع دیوار برشی فولادی بود. طرح استفاده از دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک برای اولین بار در دهۀ 80 میلادی در دانشگاه آلبرتای کانادا توسط کولاک و همکاران مطرح گردید. آنها بررسی ها و مطالعات تئوریک و آزمایشگاهی خود را صرفاً بر روی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک متمرکز کرده و ضمن انجام آزمایش هائی، برای محاسبۀ ظرفیت نهائی آنها، صفحۀ نازک جان را با یک سری میله های کششی مورب جایگزین نمودند. یک ساختمان هشت طبقه در ونکوور، بریتیش کلمبیا، برای تأمین عملکرد لرزه ای مناسب در جهت کم عرض ساختمان ساخته شد. تنها محل موجود برای المان های سازه ای مقاوم در برابر بار جانبی ، نزدیک محور آسانسور و راه پله ها بود، در جهت دیگر قاب های بادبندی همگرا استفاده شدند. (Glotman,2005). با انتشار مقررات طراحی لرزه ای دیوارهای برشی فولادی در استاندارد طراحی فولادی کانادا (CAN/CSA S16-01)، اجرا به مقدار زیادی سرعت گرفت. شکل 1-19- توسعۀ ساختمان مرکزی Group Canam Manac شکل 1-20- دیوار برشی فولادی در توسعۀ ساختمان مرکزی Group Canam Manac  شکل 1-21- هستۀ دیوار در وسط ساختمان ING  شکل 1-22- نمای نزدیک دیوار در محل وصلۀ وسط دهانه، ساختمان ING       شکل 1-23- دیوار برشی فولادی و جزئیات پای دیوار، ساختمان ING    ارائه دهنده مقاله: شرکت سبک آفرینان عمارت پارس
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 165فهرست مطالب شماره 165
×