بازدید امروز تا این لحظه 6236 بار

الزام دولت به استخراج قیمت واقعی طرح های عمرانی

جواد خوانساری، نایب رییس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای با اشاره به کمبود بودجه طرح ها و پروژه های عمرانی گفت: پیشنهاد ما به کمیسیون عمران مجلس این است که با ارائه طرحی به صحن علنی مجلس و تصویب آن، دولت را موظف کند که قیمت های روز و واقعی را برای اجرای طرح های عمرانی استخراج کند که بودجه طرح های عمرانی مطابق با آن تنظیم شود و در نهایت مشکلات مالی و اعتباری در اجرای این پروژه ها به وجود نیاید. خوانساری با اشاره به وجود مشکلاتی در تخصیص اعتبارات پروژه های عمرانی گفت: متاسفانه دولتمردان بودجه طرح های عمرانی را نابه جا هزینه می کنند و این پروژه ها گرفتار تاخیر در وصول مطالبات هستند که این موضوع لطمات زیادی را هم به روند اجرای پروژه ها و هم به پیمانکاران وارد می کند از همین رو پیشنهاد ما این است که کمیسیون عمران مجلس با اخذ نظرات کارشناسی تشکل ها و اتاق فکر صنعت ساختمان، طرحی را برای جلوگیری از قانون شکنی های احتمالی دولت در این زمینه به صحن مجلس ارائه بدهد. وی با بیان اینکه در مورد مالیات قراردادهای پیمانکاری مشکلاتی وجود دارد، عنوان کرد: تا چندی پیش در قراردادهای پیمانکاری مالیات 5 درصد تعیین می شد، در حالی که مالیات حاصله بسیار کمتر از این بود و دولت حاضر نبود مابه التفاوت مالیات را به آسانی به پیمانکاران پرداخت کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 165فهرست مطالب شماره 165
×