بازدید امروز تا این لحظه 7375 بار

30 درصد واحدهای مسکن مهر صنعتی ساخته می شوند

متوسط صنعتی سازی در کشورهای پیشرفته 40 درصد و در مسکن مهر حدود 30 درصد است اما این اعداد نشان دهنده تولید خوب نیست بلکه زمانی خود را نشان میدهد که صنعتی سازی به عمق مسکن کشور برود. عبدالرضا فرید نائینی، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان، فناوران و صنعت سازان ، گفت: پروژه مسکن مهر یادآوری انبوه سازی و صنعتی سازی در کشور است که توانست پس از سال ها حافظه توسعه صنعتی کشور را تقویت کند. نائینی با اشاره به آغاز صنعتی سازی مسکن در کشور در دهه 50 و شهرک سازی اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی روش ساخت وساز مسکن در کشور تغییر کرد و این ساخت و سازها باعث شد تا تولید صنعتی و انبوه در سایه قرار گیرد. به گفته وی طی چند سال اخیر تولید و ساخت مسکن مهر حافظه صنعتی سازی در کشور را تقویت کرد که مهم ترین ارزش مسکن مهر است. نائینی افزود: مسکن مهر علاوه بر صاحب خانه کردن اقشار کم درآمد جامعه، توانست گامی دوباره در جهت صنعتی سازی بردارد و در اندازه خود موفق بود. وی با اشاره به اینکه این طرح نیز دارای نقاط قوت و ضعف بوده است، گفت: طرح مسکن مهر به دلیل حضور نداشتن دانشگاهیان و نظریات کارشناسی آنها و عمق حضور نظام مهندسی با کمی اشکال مواجه شد اما در مجموع طرح موفقی بود. رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان، فناوران و صنعتی سازان با بیان اینکه این طرح دارای ابعاد مختلفی است، اظهار کرد: مسکن مهر هم تجربیات موفق و هم تجربیات شکست خورده دارد و میتواند با کمک نظریات دانشگاهیان و اساتید زیرساخت های نظری خود را تأمین کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 165فهرست مطالب شماره 165
×