بازدید امروز تا این لحظه 10754 بار

تدوین استانداردهای واتراستاپ

شرکت کپکو، موفق به تدوین دو استاندارد در خصوص طراحی واتراستاپ و مشخصات فیزیکی و مکانیکی مواد آن شد. نوارهای آب بند از جنس پیویسی با نام واتراستاپ معروف است، یکی از مهم ترین مصالح مصرفی در پروژه های بتونی آبی و فاضلابی است. از آنجا که کیفیت این محصولات اثر مستقیمی بر دوام و کارایی پروژه های مربوط دارد، داشتن حداقل هایی از کیفیت، یعنی همان مرزهای استاندارد، برای این محصولات ضروری است. شرکت کپکو با سابقۀ محدود خود در تولید این محصولات، متوجه عدم وجود مرجع استاندارد مدون در این حوزه شد و تدوین این استاندارد را در برنامۀ واحد تحقیق و توسعۀ خود قرار داد. نتیجۀ فعالیت های این بخش منجر به تدوین دو سند استاندارد برای این محصولات با شماره های 1-13277 و 2-13277 شد که سازمان ملی استاندارد، سند اخیر را در تیرماه امسال منتشر کرد. سند شمارۀ 1 مربوط به طراحی واتراستاپ و سند شمارۀ 2 مربوط به مشخصات فیزیکی و مکانیکی مواد واتراستاپ است. این شرکت تدوین سند جدیدی را برای نحوۀ انتخاب واتراستاپ برای انواع درزها در دستور کار دارد که امید است در آیندۀ نه چندان دور این سند نیز تدوین شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 164فهرست مطالب شماره 164
×