مبلمان سبز

به راحتی با استفاده از سلول های خورشیدی میتوان سرویس کاملی از مبلمان یک خانه را طراحی کرد. این ماشین خورشیدی با استفاده از یک چهارچوب فلزی و یک پنل خورشیدی مسطح تولید شده که موتور چرخنده ای در میان این چهارچوب فلزی نصب شده است. این موتور چرخنده از طریق سلول های خورشیدی به حرکت درمیآید و برگه های ریسه ای درخت کاج را به صورت متداول به دور یکدیگر میپیچاند. این حرکت چرخشی سبب تولید و طراحی نیمکت، صندلی تک نفره و لامپ های کلاسیک مختص دکوراسیون داخلی ساختمان خواهد شد. در واقع به راحتی با استفاده از سلول های خورشیدی میتوان سرویس کاملی از مبلمان یک خانه را طراحی کرده و علاوه بر کاهش هزینه های اضافی، طرحی طبیعی از طریق انرژیهای سبز در فضای داخلی ساختمان به کار برده و مورد استفاده قرار داد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 162فهرست مطالب شماره 162
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×