مسکن، نیازمند کنترل همیشگی

دولت به عنوان والی؛ برنامه ریز و مدیر جامعه باید روزانه و با توجه به دیدگاه های کمیسیون های عمران مجلس، نظارت کنترلی را بر بخش مسکن داشته باشد زیرا در غیر این صورت آرامش فعلی مسکن طولانی نخواهد بود.

دولت به عنوان والی؛ برنامه ریز و مدیر جامعه باید روزانه و با توجه به دیدگاه های کمیسیون های عمران مجلس، نظارت کنترلی را بر بخش مسکن داشته باشد زیرا در غیر این صورت آرامش فعلی مسکن طولانی نخواهد بود. عباس فلاحی باباجان، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با پیام ساختمان گفت: اگر دولت به مسائل سیاسی نپردازد و شاهد نظرات غیرکارشناسی برخی از مدیران نباشیم، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مشکل عمده ای در بخش مسکن ایجاد نمی شود و در صورت ادامه این ماجراها دامنه آن حتی به بعد از انتخابات خرداد ماه هم کشیده می شود و شاهد آشفتگی بازار مسکن خواهیم بود. وی افزود: عوامل زیادی در افزایش قیمت مسکن دخیل هستند. برای مثال؛اگر تحویل واحدهای مسکن مهر تداوم یابد و آقای نیکزاد تا آن موقع بتواند به وعده خود عمل کند،شاهد تثبیت قیمت مسکن خواهیم بود.البته نباید تاثیر ارز و سوخت را در بازار مسکن انکار کرد، زیرا دولت اعلام کرده ؛یارانه ها را تا پنج برابر افزایش خواهد داد که متعاقب آن قیمت حامل های انرژی هم تا پنج برابر افزایش خواهد یافت و این افزایش قیمت به سایر بخش ها هم سرایت می کند و بازار مسکن دچار التهاب می شود. نماینده مردم اهر و هریس با بیان اینکه نظارت و اعمال نظر دولت در بخش مسکن بسیار تاثیرگذار است،اظهار داشت: فایده مهم مسکن مهر جلوگیری از دلالی و خرید و فروش زمین برای مسکن بود و دولت آینده باید این کار را ادامه دهد.بحث بعدی کنترل قیمت مصالح ساختمانی است. این در حالی است که هم اکنون یک میلیون و 666 هزار واحد در کشور مسکن خالی داریم، بنابراین دولت به عنوان والی و برنامه ریز و مدیر جامعه به صورت روزانه و با تکیه بر دیدگاه های اعضای کمیسیون عمران مجلس، حمایت ها و نظارت های خود را از سرمایه گذاران بخش ساخت مسکن ارزان قیمت ادامه دهد تا قشر جوان و آسیب پذیر جامعه برای تهیه سرپناه دچار مشکل نشوند.
انتهای خبر/پ
×