مبلمان مطالعه

با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از افراد در خانه هایی با فضایی تقریباً کوچک زندگی میکنند، استفاده از وسایل کم جا، بسیار حائز اهمیت است. این کار علاوه بر اشغال حداقلی فضا، با چند کاربری هم زمان، عملاً کارایی محیط را دو چندان میکند. یکی از این محصولات، مبلمان مطالعه است که از سه قسمت مبل، چراغ مطالعه و جا کتابی تشکیل شده ، توسط یک گروه هلندی طراحی گردیده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 161فهرست مطالب شماره 161
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×