صادر کننده ارز خود را به اتاق مبادله نمی دهد

رضی میری ، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران که متشکل از اتحادیه های صادرات محور است، به خبرنگار پیام ساختمان گفت: صادر کنندگان ارز را به نرخ آزاد می فروشند تا بتوانند هزینه های تولید را تامین کنند و چرخه تولید (تولید و ارزآوری) استمرار یابد.

رضی میری ، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران که متشکل از اتحادیه های صادرات محور است، به خبرنگار پیام ساختمان گفت: صادر کنندگان ارز را به نرخ آزاد می فروشند تا بتوانند هزینه های تولید را تامین کنند و چرخه تولید (تولید و ارزآوری) استمرار یابد. وی در پاسخ به این سوال خبرنگار پیام ساختمان که چرا صادر کنندگان همچنان از عرضه ارز در اتاق مبادلات خودداری می کنند در حالی که دولت برای تامین ارز اتاق مبادلات بر این اقدام اصرار دارد، گفت: صادر کننده ارز حاصل از فعالیت تجاری خود را به اتاق مبادله نمی دهد چرا که نرخ 3300 تومان کجا و 2400 تومان کجا؟ تولید کننده باید با ارز آزاد هزینه های تولید را از بازار تامین کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد اینکه ؛ تبدیل ارز حاصل از صادرات به نرخ مبادله ای چه تاثیری بر تولید می گذارد، اظهار داشت: اصولا شما در جامعه ای زندگی می کنید که قیمت اکثر کالاها بر اساس نرخ ارز آزاد است و در این شرایط اگر ارزی را که با زحمت به دست آورده اید به جای نرخ آزاد به نرخ مبادله ای به ریال تبدیل کنید و بعد هزینه های تولید مانند مواد اولیه را بر اساس نرخ آزاد بخرید، در آن صورت زیان شما را چه کسی پوشش خواهد داد. رضی میری در خصوص اینکه آیا ارز آزاد همان بازار غیر رسمی نیست که دولت آن را قبول ندارد ، گفت: ارز آزاد رسمی است و حتی خود دولت اعلام کرده که واردکنندگان برای واردات کالاهای اولویت نهم و دهم ارز خود را از صرافی های معتبر خریداری کنند.
انتهای خبر/پ
×