بازدید امروز تا این لحظه 5208 بار

معماری اسلامی از وقوع جرم پیشگیری می کند

گروه معماری و دکوراسیون: یکی از عوامل مؤثر در وقوع جرم، محیط اجتماع و زندگی است و بررسی موضوعاتی همچون کیفیت و نحوه معماری مسکن و چگونگی شهرسازی در جوامع و شهرهای مختلف یک کشور و یا محله های متفاوت یک شهر ،نشان دهنده تأثیرگذاری محیط بر بزهکاری است. بسیاری از صاحب نظران و جامعه شناسان معتقدند ساخت وساز های شهر و شکل طراحی کوچه و خیابان ها و به طور کلی محیط اطراف در رفتار آدمی تأثیر میگذارد. گذشته از اینکه نحوه معماری ساختمان ها چه اثراتی در چه حوزه هایی برجای خواهند گذاشت، ظاهراً این موضوع خیلی هم مورد توجه قرار نگرفته است. هدف ما در این گزارش بررسی رابطه وقوع جرائم با نحوه معماری خانه هاست. شاید کلان شهرها تاکنون به دلایل متعددی برای این موضوع ارزش بیشتری قائل بودند اما توجه به آن در برخی شهرستان ها کمرنگ است. شاید هم شهرداریها آنقدر درگیر کارهای روزمره و حجم بالای ساخت وساز و رسیدگی به کار آنها هستند که دیگر از نظارت بر معماریها و تأثیری که بر بزه و ناهنجاریها خواهند داشت، غافل میشوند. ساختمان، یکی از عوامل وقوع جرم دادستان شهرستان پاکدشت با انتقاد از ساخت وساز های غالب شهرها عنوان میکند: شکل نامناسب ساخت وساز های موجود در شهرها را میتوان به عنوان یکی از عوامل وقوع جرم در جامعه عنوان می کند. رحیم علیشپور میافزاید: با بررسی اصول معماری اسلامی میتوان دریافت اگر این نوع اصول در ساخت وساز های شهری ما که مربوط به یک کشور اسلامی است رعایت شود، از وقوع بسیاری جرم ها پیشگیری خواهد شد. وی عنوان میکند: برخی از جرم و جنایاتی که در جامعه اتفاق میافتد، به دلیل شکل ساخت وسازهایی است که شاهد آن هستیم، زیرا از بهره گیری مناسب از معماری اسلامی غفلت کرده ایم. این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با اشاره به اینکه اصول معماری اسلامی حساب شده است و حرف هایی برای گفتن دارد، ادامه میدهد: اکنون به راحتی خانه هایی را میسازیم که اولاً همسایگان اطراف به طور کامل به حیاط خانه ما اشراف دارند که مقبول اسلام و معماری اسلامی نیست، ثانیاً این وضعیت در ارزیابی قیمت املاک تأثیر گذاشته که جای تأسف است. غیر ارزش ها، ارزش شد وی میگوید: به عنوان مثال آشپزخانه بسته نسبت به آشپزخانه اُپن دارای قیمت پایین تر است و داشتن این آشپزخانه گران تر یک نوع ارزش محسوب میشود. درحالیکه این نباید در مملکت اسلامی یک ارزش تلقی شود بلکه باید غیر ارزش باشد. دادستان شهرستان پاکدشت با انتقاد از این موضوع که چرا باید شخصی که وارد خانه ما میشود به همه قسمت های منزل ما اشراف داشته باشد؟ میافزاید: رعایت نکردن این مسائل و بیتوجهی به معماری اسلامی در ساخت وساز موجب ارتکاب برخی جرایم میشود. باید بدانیم برخی از جرایمی که در جامعه اتفاق میافتد از همین موضوع نشئت میگیرد. وی با عنوان مصداق دیگری از بیتوجهی و غفلت به معماری اسلامی یادآور میشود: در یک شهرک مسکونی، بلوک ها طوری ساخته میشوند که شاید فاصله آنها از یکدیگر، 2 متر هم نباشد. اما به مرور بحث سرقت و معضلات اخلاقی دیگر پیش میآید که به صورت اتفاقی است اما همین جریانات اتفاقی بعدها موجب بروز جرم خواهند شد. این کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه نباید این موضوعات زیربنایی مورد غفلت قرار بگیرد، اضافه میکند: شهرداری که متولی نحوه معماری ساخت وسازهاست باید بیشتر نسبت به این مسائل دقت داشته باشد و از نظرات کارشناسان معماری اسلامی در این باره بهره بگیرد. سازندگان با شهرداری همکاری کنند در این میان شهرداریها نیز حرف هایی برای گفتن دارند و نباید فقط آنها را مقصر وضع موجود دانست. هرچند نقش این سازمان بیشتر از سازمان ها یا نهادهای دیگر است. معاون شهرسازی و معماری شهرداری پاکدشت در پاسخ به این پرسش که چرا شهرها گاهی اوقات از این موضوع مهم غفلت میکنند، میگوید: به این موضوع آنطور که باید و شاید در پاکدشت توجه نشده است، اما به این معنی هم نیست که به طور کامل مورد غفلت قرار گرفته باشد، بلکه اقداماتی برای استفاده از معماری اسلامی در این شهر مدنظر بوده است. رضا تاجیک میافزاید: در شهرستان پاکدشت عمده سازندگانی که فعالیت داشته و ساخت وسازهایی را در اختیار دارند باید بیشتر با شهرداری همکاری کنند تا به زودی شهر جلوه متفاوتی به خود بگیرد و با استفاده از ظرفیت های این سازندگان بتوان در راه ثبات معماری اسلامی در خانه ها بیشتر تلاش کرد. وی عنوان میکند: ساخت وساز های کلان در همه جا وجود دارد اما این موضوع در پاکدشت نمود بیشتری پیدا کرده است. طبیعی است که در چنین پدیده ای، منفعت اقتصادی حرف اول را بزند، اما شهرداری مخالف منتفع شدن افراد نیست اما به دلیل اینکه به معماری اسلامی در این ساخت وسازها کمتر توجه شد، خواستار همکاری بیشتر افراد با شهرداری هستیم. توجه به معماری اسلامی این کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ادامه میدهد: قبول داریم که شهرداری میتواند در معماری خانه ها برابر قانون به ویژه در نمای بیرونی اعمال نظر کند، به همین منظور بنا داریم تا بعد از این در ساخت وسازها از معماری اسلامی بیشتر بهره گیریم. وی یادآور میشود: در همین راستا در دهه فجر، بازاری سنتی در چند طبقه و در مساحتی قابل توجه در پاکدشت افتتاح شد که به سبک و سیاق معماری اسلامی است. با این کار به طور حتم مردم نیز در ساخت وساز های خود از این نوع سبک الهام خواهند گرفت.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 159فهرست مطالب شماره 159
×