قیمت مسکن تا 2 سال آینده افزایش نمی یابد

یک کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه ؛ بر اساس آمار نرخ مسکن همواره با میزان سطح عمومی قیمت ها در ارتباط بوده است،گفت:خوشبختانه در چرخه قیمت مسکن اکنون در انتهای روند افزایشی آن هستیم و پیش بینی می شود تا دو سه سال آتی افزایش قیمت حقیقی مسکن نداشته باشیم.

قیمت-مسکن-تا-2-سال-آینده-افزایش-نمی-یابد
یک کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه ؛ بر اساس آمار نرخ مسکن همواره با میزان سطح عمومی قیمت ها در ارتباط بوده است،گفت:خوشبختانه در چرخه قیمت مسکن اکنون در انتهای روند افزایشی آن هستیم و پیش بینی می شود تا دو سه سال آتی افزایش قیمت حقیقی مسکن نداشته باشیم. مهدی سلطان محمدی افزود: البته قیمت اسمی مسکن تا حدود زیادی متأثر از تورم است و با کاهش نرخ تورم، روند افزایش قیمت مسکن نیز تعدیل خواهد شد، اما بستگی دارد که سیاست های مهار تورم از سوی دولت تا چه اندازه موثر واقع شود. وی تاکید کرد: به نظر می رسد که سیاست های دولت رفته رفته تأثیر خود را بر کاهش رشد تورم نشان دهد، بنابراین افزایش قیمت مسکن از ناحیه تورم شانس زیادی ندارد. علاوه بر این ما چرخه افزایش قیمت مسکن را نیز پشت سر گذاشته ایم که این موضوع هم احتمال افزایش قیمت مسکن را منتفی می کند. سلطان محمدی در پایان یادآور شد: سال گذشته نرخ تورم در بازار مسکن به دلیل افزایش درآمد سرانه ملی از سطح عمومی قیمت ها فراتر رفت اما همان طور که قبلاً هم پیش بینی کرده بودیم میزان رشد قیمت مسکن در سال جاری کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
انتهای خبر/پ
×