مهم ترین اتفاق نظام مهندسی

بهزاد تیمورپور* مهم ترین اتفاق در سال جاری، برگزاری انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است که با حضور اعضای اصلی هیئت مدیره های استان ها در تیرماه انجام خواهد شد. در این انتخابات 25 نفر اصلی و 7 نفر علیالبدل عضو شورای مرکزی (در مجموع 32 نفر) برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد که این افراد ، رئیس دوره ششم سازمان را انتخاب و از طریق وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور معرفی میکنند.این مهم ترین اتفاق سه سال آینده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان است، اما جا دارد اکنون که در اواخر دوره پنجم شورای مرکزی هستیم به دستاوردهای این شورا نگاهی بیندازیم. شورای مرکزی دوره پنجم توانست در جهت رفع عقب ماندگیهایی که در نظام مهندسی ایجاد شده بود، تغییراتی ایجاد کند و قالب های این عقب ماندگیها را بشکند و در حوزه های مختلف، حرف اعضای سازمان نظام مهندسی استان ها و تک تک مهندسان را مطرح کند. تقویت حوزه اشتغال مهندسان و حضور در مراکز مهمی که سرنوشت مهندسان در آنجا تعیین میشود و رقم میخورد، جزو برنامه های عمومی شورای مرکزی دوره پنجم بود، کارهایی مهم و جدی که با پیگیری و صرف وقت انجام شد. در زمینه اشتغال مهندسان، یکی از بزرگ ترین کارها، به کارگیری کارشناسان ماده 27 بود که با دستور رئیس جمهور به استانداران سراسر کشور اجرایی شد و از اتفاقات بسیار خوبی بود که انجام شد. پیگیری دستور رئیس جمهور به 5 وزارتخانه درگیر در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی از زمینه سازهای مهم صادرات خدمات فنی و مهندسی شد که بر همین اساس الآن در عراق مهندسان ما حرف اول را میزنند و گردش مالی بسیار خوبی در این کشور ایجاد شده است. در یکی از پروژه های ما در سال گذشته فقط 700 میلیون دلار گردش مالی و تفاهم نامه کاری داشتیم که فاز اول آن با 70 میلیون دلار انجام شد و مهندسان استان فارس توانستند در آنجا هزار واحد مسکونی را به نتیجه برسانند و زمینه های دیگری را هم در آنجا ایجاد کنند. در اربیل عراق و سایر کشورهای همسایه ایران و در کشور ونزوئلا این اتفاقات در حال پیگیری است. یکی از دستاوردهای خوب مدیریتی شورای مرکزی در سال 90 و 91 راه اندازی باشگاه مهندسان است که در اواخر سال 90 اتفاق افتاد. این باشگاه با هدف تجمیع مدیریت در حوزه ارائه خدمات فرهنگی، تفریحی، رفاهی، آموزشی و اجتماعی به اعضای نظام مهندسی در کشور راه اندازی شد. قبل از آن بعضی استان ها به تنهایی به این حوزه واردشده بودند که طبیعتاً در این وضعیت در به کارگیری امکانات موجود کشور از همه ظرفیت ها استفاده نمیشود و باشگاه مهندسان این خلأ را پر کرد. در حال حاضر نزدیک به 100 هزار نفر عضو ثبت نام شده باشگاه مهندسان هستند و از امکانات باشگاه و تفاهم نامه هایی که باشگاه با سایر دستگاه ها منعقد کرده، استفاده میکنند. برگزاری جلسات منظم گروه ها و کمیسیون های تخصصی شورای مرکزی در طول ماه و هفته، در تمام این سه سال از نقاط قوت فعالیت های زیرمجموعه های شورای مرکزی است که دستاوردهای خوبی داشته است. برگزاری دو هیئت عمومی، یکی در تهران و دیگری کرمانشاه که در موعد مقرر و با حضور حداکثری هیئت مدیره های استان ها انجام شد از نقاط قوت شورای مرکزی بوده است. بخشی از فعالیت شورای مرکزی به ساماندهی اطلاع رسانی در حوزه نظام مهندسی اختصاص داشته است. اطلاع رسانی در نظام مهندسی ساختمان در دوره پنجم از یک امر عادی به یک اولویت و ضرورت اجرایی تبدیل شد. به عبارت بهتر به اطلاع رسانی به عنوان ضرورتی انکارناپذیر برای اجرای سیاست های سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور توجه شد و رئیس سازمان و اعضای شورای مرکزی نسبت به این موضع و موضوع بسیار واجب اهتمام نشان دادند، به نحوی که حتی در قطعنامه های هیئت های عمومی مشخص است که نسبت به این موضوع دغدغه وجود داشته است. این دغدغه در سال 90 و 91 تقریباً پاسخ گرفت و با برنامه ریزیهای علمی که با همکاری اساتید دانشگاه، خبرنگاران خبره حوزه صنعت ساختمان و ظرفیت هایی که در روابط عمومی استان های نظام مهندسی بود به نقاط مشترکی برای اطلاع رسانی رسیدیم. این امور در سال 90 و 91 دنبال شد و دستاوردهای خوبی داشت. در حوزه مدیریتی، تشکیل جلسات مدیران روابط عمومی استان ها به امری واجب و منظم و ماهانه، سه ماه یک بار و سالانه تبدیل شد. در دل جلسات مدیران روابط عمومی، جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی استان ها شکل گرفت. این شورا موظف است هر ماه یک بار در تهران تشکیل جلسه بدهد و به بررسی آخرین وضعیت دستاوردها، آسیب ها و چالش های روابط عمومی بپردازد. بعد از اینکه بخشی از زیرساخت ها در حوزه روابط عمومیها و روابط عمومی شورای مرکزی به وجود آمد (مانند تحکیم انتشار ماهنامه شمس) راه اندازی سایت شورای مرکزی در قالب و رویکرد جدید، ایجاد سامانه پیامکی اطلاع رسانی و همچنین حضور در ویژه نامه ها و صفحات بخش ساختمان و مسکن روزنامه ها، دو هفته نامه ها و ماهنامه های تخصصی این حوزه و ارتباط منظم با اصحاب رسانه به رویکرد جدیدی در سال 91 رسیدیم و آن جریان سازی خبری و رسانه ای برای موضوع فوق العاده مهم شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بود. پروژه ویژه اطلاع رسانی ما در سال 91 (در کنار سایر مسائل فوق) که به صورت منظم دنبال شد، ورود جدی به گفتمان شناسنامه فنی و ملکی بود که بحمدالله در سال 1391 ترویج این گفتمان در رسانه ها باعث تقویت این موضوع در تصمیم گیری مدیران ذیربط از جمله در شهرداریهای کشور و حتی شهرداری تهران شد. دستیابی به ادبیات مشترک در حوزه شناسنامه فنی از دیگر دستاوردهای پیگیری این مسائل توسط جریان اطلاع رسانی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان است. با توجه به تمامی مسائل ذکرشده میتوان نتیجه گرفت؛ سال 92 سال بسیار خوبی برای حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی در شورای مرکزی است. اتفاقات خوب سال 90 و 91 نوید این را میدهد که سال 92 سال به ثمر رسیدن تصمیمات قبلی ما خواهد بود و همچنین سال دستیابی به الگوهای جدید در ارائه خدمات اطلاع رسانی به شهروندان کشور. ما در روابط عمومی نظام مهندسی نیازمند الگوهای جدید تخصصی در این حوزه هستیم که طبعاً با شگردهای اطلاع رسانی با سایر دستگاه ها تفاوت دارد. از این رو ما تا به روابط عمومی تخصصی نرسیم اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به نتیجه نخواهد رسید و عقب ماندگی ما در اجرای قانون سرجای خودش خواهد بود. یکی از محوریترین برنامه های سال 92 شورای مرکزی، مانند سال گذشته، توجه ویژه به بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی با رویکرد صدور دانش مهندسان ایرانی به خارج از کشور است. در این زمینه ما میتوانیم آموزش نیروهای مستعد منطقه و در سطح خاورمیانه را با محوریت کشور خودمان در داخل ایران انجام دهیم که این هم زیرمجموعه ای از صادرات خدمات فنی و مهندسی است. در نهایت امسال ما «خبرگزاری حوزه صنعت ساختمان و نظام مهندسی» را راه اندازی خواهیم کردکه مجری آن باشگاه مهندسان خواهد بود؛ البته با سیاست گذاری روابط عمومی شورای مرکزی. همچنین امسال به سمت همکاری بیشتر با حوزه دانشگاه و مطبوعات مجدداً خواهیم رفت تا خلأهای رفتاری و مدیریتی در روابط عمومیها که بعضاً باعث میشود نتوانیم بازخورد لازم را از اقدامات مان بگیریم، پر کنیم. *مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام مهندسی کشور
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 158فهرست مطالب شماره 158
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×