وزیر به بی قانونی ها خاتمه بدهد

گروه گزارش: طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی، داشتن صلاحیت حرفه ای برای انجام کلیه خدمات فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی برای هفت رشته نظام مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر کشور اجباری است. این صلاحیت برای مهندسان از طریق پروانه اشتغال مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی حاصل میشود. از سوی دیگر انبوه سازان طبق ماده 29 قانون نظام مهندسی و ماده 13 قانون نظام صنفی پس از دریافت پروانه اشتغال صنفی حقیقی یا حقوقی، فعالیت صنفی حرفه ای انجام میدهند. اما به نظر میرسد تفاهم اخیر سازمان نظام مهندسی استان تهران و شهرداری تهران برای اجرای کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی – که لازمه دریافت پروانه ساخت را کسب مدرک صلاحیت از سازمان مذکور قرار داده است – مورد اعتراض انبوه سازان قرار گرفته است. در این میان هستند انبوه سازانی که معتقدند؛ سازمان نظام مهندسی جهت انتظام امور حرفه ای مهندسان تشکیل شده و عضویت اشخاص حقوقی و صنفی در این سازمان هیچ جایگاه قانونی ندارد. مهندس سید مجید نیک نژاد، رئیس کمیسیون حقوقی، آئین نامه ها و تشخیص صلاحیت کانون سراسری انبوه سازان کشور و نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان کرمانشاه از جمله این افراد است که اگر چه ما به قصد اطلاع از انتخابات کانون سراسری انبوه سازان با ایشان تماس گرفتیم ولی دامنه صحبت با ایشان به خیلی جاهای دیگر کشیده شد. پیام ساختمان: انتخابات هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان چه زمانی برگزار میشود؟ چه انتخاباتی؟ به نظر من تا این مسائلی که برای انبوه سازان پیش آمده به نتیجه قابل قبولی نرسد و تشکل های صنفی انبوه سازی و غیر آن، دارای جایگاه قانونیشان نشوند، انتخابات معنی و مفهوم ندارد. پیام ساختمان: به کدام مسائل اشاره میکنید؟ به همین انحصار طلبی همکاران مهندس ما که الآن 17 سال است راه انداخته اند و نمیخواهند قانون نظام مهندسی از ماده 1 تا آخرین ماده درست اجرا شود! صلاحیت و مسئولیت حرفه ای کاردان های فنی و تجربیها که اصلیترین آن در بخش اجراست چرا مسکوت مانده است؟ چرا برای اجرایی شدن آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی موضوع ماده 29 قانون نظام مهندسی سنگ اندازی میکنند؟ صنف انبوه سازان را زیر پوشش سازمان نظام مهندسی استان ها قرار میدهند! طبق کدام ماده قانون؟ شناسنامه برای ساختمان های 3000 مترمربع به بالا؟ بقیه ساختمان ها چه میشود؟ اجرای ماده 4 قانون برای سایر دارندگان صلاحیت حرفه ای چه میشود؟ با این کارها علیرغم قانون کارهای صنفی را در انحصار قرار میدهندپس جای مهندسان جوان، کاردان های فنی و معماران تجربی کجاست؟ پیام ساختمان: منظورتان صدور شناسنامه فنی و ملکی است ؟ شناسنامه فنی کاملاً قانونی و لازم الاجراست و هر ساختمانی، از حداقل زیربنا، که باید با مسئولیت معمار تجربی ساخته شود، تا متراژهای چند هزار متر، باید شناسنامه فنی و ملکی داشته باشد. حالا چیزی که قانونی و لازم الاجراست، توافق بر سر آن بین این سازمان و آن سازمان با شهرداری چه معنایی دارد؟ قانون همه چیز را شفاف بیان کرده و هیچ کس حق ندارد امور فنی مربوط به هفت رشته ساختمان اعم از طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات مثل بهره برداری، نگهداری، امور آزمایشگاهی، آموزش و ... را به خودش منحصر کند. انبوه ساز مگر غیر از تولید و عرضه انبوه مسکن و ساختمان چه کاری انجام می دهد؟ چرا بعضیها به دنبال این هستند تا همه چیز را در انحصار خودشان در بیاورند؟ طبق ماده 12 و 13 قانون نظام صنفی، تمام مراحل اجرا، مشاوره، تولید و ... باید توسط اشخاصی که دارای پروانه اشتغال صنفی باشند ( چون فنی هستند باید صلاحیت حرفه ای هم در تشکیلاتشان داشته باشند) انجام شود. پیام ساختمان: در این میان نقش سازمان نظام مهندسی چیست؟ سازمان نظام مهندسی میگوید: صدور و تائید شناسنامه فنی با ماست. بر چه اساسی این را میگویند؟ این سازمان چه جایگاه و مسئولیتی در این زمینه دارد؟ مسئولیت حرفه ای به دارنده پروانه صلاحیت حرفه ای حقیقی بر میگردد، اصلاً شرکت حقوقی نمیتواند مسئولیت حرفه ای داشته باشد. چون طبق ماده چهار قانون، مسئولیت حرفه ای به شخص حقیقی بر میگردد. پیام ساختمان: منظورم این بود که جایگاه قانونی سازمان نظام مهندسی کجاست؟ در ماده 3 قانون دقیقاً جایگاه این سازمان مشخص شده است: انتظام امور حرفه ای مهندسان. این سازمان تشکیلاتی «انتظامی – انضباطی» است و برای آموزش، ارتقاء و بالا بردن سطح دانش فنی و حرفه ای مهندسان باید فعالیت کند و متخلفان حقیقی را به شورای انتظامی بدهد. جایگاه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی فقط رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی مهندسان و کاردان های فنی است، نه اشخاص حقوقی و نه اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی. پیام ساختمان: یعنی فعالیت سازمان شامل شرکت های حقوقی نمیشود؟ به هیچ وجه حوزه کار آنها شامل اشخاص حقوقی نمیشود. اصلاً هیچ مسئولیت حرفه ای به شرکت های حقوقی بر نمیگردد. مثلاً اگر در بیمارستانی، یک پزشک جراح تخلف کند آیا بیمارستان را محاکمه میکنند؟ اگر شرکت حقوقی تخلف حرفه ای کند آیا تخلف به متخصصی که مسئولیت آن کار را به عهده داشته بر میگردد یا به آن شرکت؟ آیا باید آن شرکت را محاکمه کرد؟ ماده چهار قانون به صراحت گفته؛ کسانی که در امور فنی هفت رشته فعالیت میکنند باید دارای صلاحیت و مسئولیت حرفه ای باشند. برای اشخاص حقیقی و حقوقی این مسئولیت توسط پروانه اشتغال مهندسی، کاردانی و معمار تجربی خواهد بود. پیام ساختمان: نظام کاردانی هم ظاهراً به این قضیه معترضند. حق دارند معترض باشند. در این 17 سال گذشته معماران تجربی و کاردان ها نقش شان کجاست؟ چرا از تخصص آنها استفاده نمیشود؟اتفاقاً مشکل ساخت و سازهای ما بیشتر در متراژهای چند صد متری است چون در متراژهای بالای هزار متر، آن کسی که چنین پروژه های بزرگی را اجرا میکند خودش صاحب صلاحیت و دارای تخصص حرفه ای است. سازمان نظام مهندسی استان تهران که میگوید فقط ما مجری ذیصلاح هستیم و میخواهند کاری که در استان های دیگر بر سر مهندسان اعم از پیمانکاران و انبوه سازان آوردند در تهران هم بیاورند. پیام ساختمان: مگر در استان های دیگر چه کرده اند؟ تمام حق و حقوق مردم و همچنین حق و حقوق معماران تجربی، کاردان ها و مهندسین جوان را زیر پا گذاشته و اجحاف کرده اند. در استان های دیگر تمام تشکل های صنفی حرفه ای را از بین برده اند و پیمانکاران، انبوه سازان و مشاوران نمیتوانند کار کنند. پیام ساختمان: الآن شهرداری به شما به عنوان مجری ذیصلاح پروانه ساخت میدهد؟ خیر! هر کسی که بخشی از ساختمان را طراحی یا نظارت میکند، در شناسنامه فنی و ملکی آن ساختمان، آن بخش مربوط به خودش را امضا میکند و مسئولیت آن بخش را به عهده میگیرد و مسئولیت اصلی هم با اجراکننده یا رئیس کارگاه ساختمان است که با صلاحیت و مسئولیت خود، شناسنامه فنی را امضا میکند؛ پس سازمان نظام مهندسی استان این وسط چه کاره است که میگوید شناسنامه فنی با مسئولیت ما صادر میشود؟ یعنی اگر در این ساختمان اتفاقی افتاد سازمان نظام مهندسی استان باید جوابگو باشد؟ و آیا واقعاً چنین است؟( که همه میدانیم نیست) و اصلاً مگر میشود پاسخگوی عملکرد حرفه ای دیگران، سازمانی دیگر باشد؟ هر کس باید جوابگوی عملکرد خودش باشد و در هر اتفاقی باید نام اشخاص مسبب و مسئول، مشخص باشد. پیام ساختمان: به نظر شما این موضوع نهایتاً به کجا ختم میشود؟ فعلاً ما طبق دستور وزیر در حال مذاکره و تعامل هستیم و انشاءالله در آینده نزدیک وزیر محترم به این بی قانونیها خاتمه بدهد. تا حدود هشت سال پیش در وزارت مسکن و شهرسازی سابق، معاونت نظام مهندسی وجود داشت (طبق ماده یک قانون) که آقای مهندس اکبرزاده مسئول آن بودند. این معاونت، اداره کلی به نام تشکل های صنفی، مهندسی و حرفه ای داشت. حالا همه حذف شدند و تبدیل شده به اداره کل نظامات مهندسی که منظور همین سازمان نظام مهندسی است. معلوم نیست در دیدگاه وزارتخانه، سایر تشکل ها کجا رفته اند و ماده یک قانون چگونه باید اجرایی شود؟ لطفاً همه حرف های مرا بدون تغییر چاپ کنید؛ من در هر جایی که نیاز باشد پاسخگوی حرف هایم هستم.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 158فهرست مطالب شماره 158
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×