لودرها در عمق 8 متری

تپه باستانی جنگل توسط لودرهای مکانیکی از بین رفت. این تپه که در یک کیلومتری سایت تاریخی هفت تپه واقع شده، بیش از 8 متر از عمق آن خاک برداری شده و بدون آنکه مورد کاوش و مطالعات علمی قرار گیرد برای همیشه از بین رفت. حتی قرار گرفتن تپه جنگل در کنار موزه هفت تپه، در فهرست آثار ملی هم نتوانست مانع یا سدی برای جلوگیری از تخریب باشد. با این حال، یکی از کارشناسان پایگاه جهانی چغازنبیل در رابطه با تخریب تپه جنگل به خبرنگار ما گفت: پس از سرکشی یگان حفاظت ویژه از تپه جنگل که در فاصله یک کیلومتری موزه هفت تپه قرار دارد متوجه حفاریهای عمیقی شدند. پس از اطلاعات یگان حفاظت، کارشناسان خود را به محل رساندند اما تنها با یک حفاری ساده مواجه نشدند. این کارشناس معتقد است، تیغه های بیل مکانیکی نه تنها خاک بکر را به کنار زده بلکه به حوزه های آبی تپه هم رسیده اند. درحال حاضر 6 متر از عرض تپه جنگل خاک برداری شده و عمق حفاری بیش از 8 متر است. این کارشناس با تاکید بر اینکه محوطه به لحاظ تردد وسایل مکانیکی و ادوات کشاورزی کنترل شده و کاملاً محصور است، احتمال تخریب از سوی...قوت پیدا میکند. این در حالی است که بررسیهای سطح الارضی 10 سال گذشته که توسط مجموعه پایگاه جهانی چغازنبیل انجام گرفته بود از آثار دوره اشکانی حکایت داشت. البته احتمالات باستان شناسان در رابطه با قدمت تپه تا دوره ایلامی هم پیش رفته اما آنطور که کارشناسان میگویند، تاکنون هیچ گونه فعالیت مطالعاتی و میدانی به طور پیوسته و منسجم در این تپه انجام نشده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157فهرست مطالب شماره 157
×