لامپ کتابی

Lumio نام لامپی است که با الهام از شکل یک کتاب طراحی و ساخته شده است و زمانی که کتاب را باز میکنید لامپ روشن میشود و با بستن کتاب لامپ خاموش خواهد شد. این لامپ به گونه ای طراحی شده که شما میتوانید آن را بر روی میز قرار دهید، به دیوار بکوبید و یا از سقف آویزان کنید. همچنین میتوانید میزان نور آن را بر اساس میزان نیاز تنظیم کنید.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157فهرست مطالب شماره 157
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×