خانه ای با دیوار سنگ نوردی

خانه ای مدرن توسط معماران Naf طراحی و ساخته شده که یکی از دیوارهای آن، دیواره سنگ نوردی است و به افراد اجازه میدهد تا برای رفتن به طبقه بعدی سنگ نوردی کنند.این خانه در توکیو، ژاپن واقع شده است. دیواره سنگ نوردی از طبقه اول آغاز میشود و در پشت بام به پایان میرسد. علاوه بر این نردبان و پله هم برای افرادی که نمیخواهند سنگ نوردی کنند، در این خانه تعبیه شده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 157فهرست مطالب شماره 157
×